Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

0

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là báo cáo thể hiện tình hình sử dụng, mất, xóa bỏ, hủy hóa đơn trong doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc theo quý. Trong bài hôm nay Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn cách thức lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Căn cứ pháp lý: Theo thông tư 119/2014/TT-BTC – Điều 5 – khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý:

 1. 1.  Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng
  –       Áp dụng với các đơn vị thuộc loại rủi ro cao về thuế
  –       Trước đây tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp mới thành lập có thời gian hoạt động dưới 12 tháng thì phải kê khai theo tháng và doanh nghiệp thuộc diện rủi do về thuế.
  => Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.
 1. 2.  Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

  –       Áp dụng cho các doanh nghiệp còn lại
  –       Thời gian nộp Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo Quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

– Lưu ý: Đối với doanh nghiệp trong kỳ không phát sinh sử dụng hóa đơn tức là không xuất hóa đơn đầu ra thì doanh nghiệp vẫn phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (báo cáo trắng).

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong từng trường hợp cụ thể:

 1. 3.  Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hoặc quý

Áp dụng mẫu số: BC26/AC hoặc BC26/AC theo số lượng, ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Báo cáo theo số lượng áp dụng cho: Hóa đơn cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng tổng số hóa đơn. Được quy đinh tại điều 27 của TT 39.

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Dưới đây Học Viện Kế Toán Việt Nam hướng dẫn bạn mẫu biểu phổ biến BC26/AC thông thường.

Mở phần mềm Hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất => tích chọn “Hóa đơn”  => chọn “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC” => chọn kỳ kê khai – tháng hoặc quý (bạn xác định loại báo cáo theo tháng hay theo quý dựa theo hướng dẫn về đối tượng ở phần trên).

Giao diện chọn kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Giao diện chọn kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

=> Lựa chọn 1 trong 2 phụ lục 3.12 hoặc 3.10 nếu bạn thuộc 1 trong 2 trường hợp đó. Nếu không bạn bỏ trống => Đồng ý.

Sau khi đã chọn xong báo cáo phù hợp với đơn vị. Các bạn tiến hành lập báo cáo như sau:

Cột 1  Mã loại hóa đơn: Các bạn kích vào hình mũi tên đi xuống  để chọn loại hóa đơn, phần mềm sẽ hiện ra các mã như:

Lựa chọn mã loại hóa đơn phù hợp

Lựa chọn mã loại hóa đơn phù hợp

Bạn tích chọn mã hóa đơn phù hợp loại hóa đơn tại đơn vị mình.

Cột 2  Tên loại hóa đơn: Phần mềm tự động điền tên loại hóa đơn theo mã hóa đơn (các bạn không cần điền).

Cột 3  Ký hiệu mẫu hóa đơn: Phần mềm sẽ tự cập nhật theo mã loại hóa đơn. Ở cột ký hiệu mẫu hóa đơn phần mềm chỉ hiển thị ra theo ký hiệu của mẫu hóa đơn như 01GTKT, 02/GTTT. Các bạn phải điền nốt đuôi còn thiếu vào.

4

Như ví dụ trên Học Viện Kế Toán Việt Nam có mẫu hóa đơn là 01GTKT và các bạn phải điền nốt 2/001 – Hóa đơn GTGT 2 liên và in theo mẫu lần 1.

Cột 4  Ký hiệu hóa đơn: Các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn đầu ra của công ty mình. ví dụ: PN/15P. (các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn đầu ra dòng thứ 2).

Cột 5  Tổng số: Phần mềm tự tổng hợp kết quả từ dữ liệu cột 6 và cột 7

Cột số tồn đầu kỳ: Phần mềm tự động cập nhật từ số tồn cuối kỳ của tờ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước để chuyển sang. Nếu không thì cách điền như sau:

Cột 6  Từ số:  Điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập. VD: bắt đầu từ số 0000500

Cột 7  Đến số: Điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng hóa đơn. VD: Đến số 0002000
Đối với trường hợp lần đầu tiên bạn làm Báo Cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì cột tồn đầu kỳ sẽ bỏ trống và chỉ điền vào cột số mua/phát hành trong kỳ (cột 8 và cột 9).

Cột số 8 và 9 Số mua/phát hành trong kỳ: Là số hóa đơn GTGT đặt in mà kỳ này các bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn bán hàng mà kỳ này các bạn đã mua của cơ quan thuế.

Cột 10, 11, 12  Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy – Phần mềm sẽ tự tổng hợp.
Lưu ý bạn cần phân biệt thế nào là xóa bỏ, mất và hủy. Đây là trường hợp mà hầu hết các kế toán mới vào nghề nhầm lẫn.

Cột số 13 Số lượng hóa đơn đã sử dụng: Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng, không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ (phải nhỏ hơn hoặc bằng cột 5). VD: Trong kỳ sử dụng hết 30 hóa đơn.

Cột số 14, 16, 18 Số lượng – Phần mềm tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC

Cột 15  Số xóa bỏ: Là tất cả những hóa đơn viết sai gạch chéo 3 liên lưu tại cuốn, hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống phải lập biên bản thu hồi hóa đơn và ghim kẹp vào quyển hóa đơn.

Cột 17  Số mất: Cần phải chứng minh được việc bị mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất hóa đơn gửi cơ quan thuế.

Cột 19  Số hủy: là toàn bộ những hóa đơn được hủy theo Điều 29 của TT 39/2014/TT-BTC. Đó là những hóa đơn chưa từng sử dụng (lập) phải hủy bỏ ví dụ như: Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn giải thể, chia tách, sáp nhập, những đơn vị không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn chưa viết nhưng đã thông báo phát hành (vì một lý do nào đó)… Khi không tỉếp tục sử dụng hóa đơn phải lập biên bản hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy hóa đơn… và gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn tới cơ quan thuế.

Tại cột 15, 17, 19: Các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000505 thì các bạn điền 0000505 vào cột số 17. Trường hợp có nhiều số hóa đơn xóa bỏ, mất hủy thì dùng dấu chấm phẩy “;” để phân cách (nếu số hóa đơn không liên tục hoặc dấu gạch ngang “-“ nếu số hóa đơn liên tục), không dùng dấu cách để ngăn các con số. Nếu không phát sinh số liệu tại các cột 15, 17, 19 thì bạn để trống chứ không được gõ số 0 vào đó.

Cột 20, 21, 22 Tồn cuối kỳ máy tự tổng kết. Kỳ sau các bạn chuyển chỉ tiêu 20 vào chỉ tiêu 6, chỉ tiêu 21 vào chỉ tiêu 7.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Sau khi đã hoàn tất việc kê khai. Bạn nhấn GHI, nếu không thành công thì bạn tìm chỉ tiêu nào báo đỏ và sửa lại. Sửa xong bấm GHI lần nữa.

Cuối cùng bạn kết xuất ra dưới dạng file XML và gửi cho cơ quan thuế qua trang https://nhantokhai.gdt.gov.vn (nếu DN chưa có chữ ký số và địa phương bạn vẫn chưa bắt buộc nộp tờ khai qua mạng thì bạn bấm nốt IN và in bản giấy đi nộp trực tiếp).

Lưu ý nữa là từ ngày 01/08/2016 đối với đơn vị nộp sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chỉ việc nộp lại tờ khai bổ sung và không bị nộp phạt (trước đây bạn bị phạt từ 200.000 đến 1.000.000 đ).

Lưu ý quan trọng: Nếu DN bạn là DN mới thành lập thì kỳ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đầu tiên được căn cứ vào ngày gửi thông báo phát hành hóa đơn, chứ không căn cứ vào ngày “bắt đầu sử dụng” trên thông báo phát hành hóa đơn.

Bạn có thể xem trực tiếp hướng dẫn cách làm tại Video sau:
=>>>Xem video Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC 

Bài viết hay bạn nên đọc
Hướng dẫn cách lập hóa đơn các trường hợp đặc thù

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót
Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299