Hướng dẫn thực hành quyết toán thuế Thu nhập cá nhân 2015

0

Để giúp cho các bạn kế toán một mùa quyết toán an toàn, chính xác. Học Viện Kế Toán Việt Nam gửi tới bạn bài viết hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân với trường hợp “tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công”.

Bạn có thể tham khảo thêm tại CV 801/TCT – TNCN – hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015.

Các bước hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:
Bước 1: Tổng hợp dữ liệu bảng tính tiền lương năm
Đầu tiền công việc của các bạn là phải tổng hợp dữ liệu tiền lương doanh nghiệp đã chi trả trong năm. Hay chính là việc xác định ra số tổng 12 tháng tiền lương của doanh nghiệp đã chi trả trong năm cho người lao động. Ở đây tôi đã tổng hợp sẵn cho các bạn dữ liệu tiền lương năm 2015 như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu bảng lương)

Để tổng hợp dữ liệu bảng lương có khá nhiều cách các bạn có thể sử dụng hàm hoặc nhiều thủ thuật khác trong excel để tạo lập lên với thời gian khá nhanh. Những kỹ thuật này Học Viện Kế Toán Việt Nam sẽ chia sẻ cho các bạn ở bài sau.

Lưu ý: Muốn tổng hợp lương các bạn cần thiết kế mẫu bảng tính tiền lương làm sao phù hợp để tiện quyết toán nếu không, khi bạn tổng hợp dữ liệu để lên tờ khai quyết toán sẽ rất vất vả, lộn xộn và phải mất rất nhiều thời gian trong việc tổng hợp dữ liệu này.

Bước 2: Xác định đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN hay không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

TH1: Có thu nhập duy nhất tại một nơi có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại đó tại thời điển quyết toán.

TH Ông Nguyễn Lê Hoàng ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên (điều này hiển nhiên giám đốc cơ mà) tính đến thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN thực tế vẫn đang làm việc tại Học Viện Kế Toán Việt Nam => đủ điều kiện ủy quyền.

TH2: Có ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên và thực tế đang làm việc ở đó tại thời điểm quyết toán có thu nhập vãng lai không quá 10tr/tháng (bình quân tháng trong năm tính thuế) và đã bị khấu trừ tại nguồn 10% tại đơn vị trả khoản thu nhập vãng lai này.

TH Ông Nguyễn Bảo Ninh thỏa mãn TH1. Nhưng ông lại đi làm dịch vụ kế toán thêm lại công ty Cổ phần Phương Ninh được trả thêm thu nhập là 9.000.000 đ trên tháng và đã khấu trừ 10%. Cuối năm ông không yêu cầu quyết toán lại với phần thu nhập này => Ông đủ điều kiện quyết toán thuế TNCN

TH3: Cá nhân có được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do việc tổ chức lại doanh nghiệp (tổ chức mới được thành lập sau khi tổ chức lại doanh nghiệp) . Cuối năm cá nhân phải thu lại các chứng từ  khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ cấp cho người lao động.

Lưu ý:

– Các cá nhân muốn quyết toán thuế TNCN bắt buộc phải có MST TNCN

– Đối với cá nhân đủ điều kiện ủy quyền quyết toán sẽ làm mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC để ủy quyền cho doanh nghiệp.kèm theo các chứng từ miễn thuế TNCN.

– Đối với TH doanh nghiệp có số lượng lao động lớn thì các bạn lập danh sách ủy quyền phản ánh đầy đủ nội dung theo mẫu 02UQ- QTT- TNCN.

– Đối với TH cá nhân không đủ điều kiện Ủy quyền thì doanh nghiệp chỉ khai phần thu nhập chi trả cho người lao động đó.

Như ví dụ trên Trong TH này bà Hoàng Thị Hồng đang đi làm và tính giảm trừ tại công ty Sông Đà. Ngoài ra bà đi làm tại Học Viện Kế Toán Việt Nam và ký hợp đồng trên 3 tháng TH này bà phải tự đi quyết toán thuế TNCN. Học Viện Kế Toán Việt Nam chỉ khai phần thu nhập chi trả cho bà Hoàng Thị Hồng tại công ty

Bước 3: Đăng nhập vào phần mềm HTKK hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các bạn chọn tờ khai 05/KK/-TNCN. Lúc này các bạn chọn năm quyết toán và thời gian quyết toán. Đối với trường hợp doanh nghiệp các bạn quyết toán không tròn năm thì bạn sẽ chọn lại thời gian quyết toán thuế.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Lúc này phần mềm sẽ xuất hiện ra tờ khai quyết toán 05KK/TNCN kèm theo 3 phụ lục 05-1BK-TNCN, 05-2BK-TNCN,05-3K-TNCN.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp bạn quyết toán thuế không tròn năm bạn phải tích vào chỉ tiêu [01] trên tờ khai quyết toán. đồng thời nêu rõ lý do nhé.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước 4: Hoàn thiện 3 phụ lục 05-1BK-TNCN, 05-2BK-TNCN,05-3K-TNCN.

Các bạn không khai trực tiếp trên tờ khai quyết toán 05KK-TNCN mà dữ liệu của tờ khai sẽ được tổng hợp dựa trên 3 phụ lục cụ thể ta cùng thực hiện như sau:

1.    Cách lập phụ lục 05-1BK-TNCN

– Áp dụng đối với những nhân viên đi làm ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

– Đối với trường hợp này chúng ta có thể sử dụng 2 cách để tổng hợp dữ liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN.

Cách 1: Tổng hợp trên phụ lục 05-1BK-TNCN bằng cách sử dụng mẫu bảng kê excel. Lúc này các bạn sẽ copy dữ liệu từ bảng tính tiền lương tổng hợp năm sang mẫu bảng kê excel trên HTKK

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng cách tải từ excel

Sau khi đã tổng hợp dữ liệu của các bạn lên trên mẫu bảng kê các bản sẽ tích vào Tải Bảng Kê trên HTKK để dưa dữ liệu từ excel lên trên phần mềm HTKK.

Cách 2: Khai trực tiếp theo các chỉ tiêu trên phụ lục 05-1BK-TNCN. Các bạn sẽ dựa vào bảng lương tổng hợp để nhập từng cột trên phụ lục. Chi tiết như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cột 7: Họ và tên: các bạn điền tên nhân viên của hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên vào đây

Cột 8: MST TNCN. Cuối năm nhân viên nào chưa có mã số thuế TNCN thì các bạn phải tiền hành đăng ký mã số thuế TNCN thì cá nhân nhân mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN và mới được đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc. Ngoài ra người lao động muốn làm cam kết 02-CK/TNCN thì cá nhân này bắt buộc phải có MST cá nhân.

Xem bài “Quy trình đăng ký MST thu nhập cá nhân

Cột 11: Tổng số. Cột này các bạn lấy toàn bộ thu nhập chịu thuế TNCN của hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên không phân biệt là cá nhân này có phải nộp thuế TNCN hay không? ở đây các bạn sẽ dựa vào bảng tính tiền lương tổng hợp năm.

Cột 12: Làm việc trong KTT: tức là nếu các bạn mà trong 1 số khu kinh tế được nhà nước ưu đã miễn giảm thuế TNCN Ví dụ nếu bạn làm việc tại khu kinh tế mở Chu Lai thì lúc này cột 12 bạn sẽ điền số thu nhập chịu thuế giống cột 11. Nhưng lúc này cột 20 sẽ tự động nhảy dữ liệu thuế TNCN được miễn giảm 50%. ở đây tối ví dụ điền vào chỉ tiêu 12 thì phần mềm sẽ tự động tính toán ra chỉ tiêu [20] như ví dự dưới.

Lưu ý: Chỉ công ty nào làm việc trong khu hiệp định mới điền cột 12.

Cột 13: Theo hiệp định: Phần này thường dùng cho các công ty có lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, nếu giữa Việt Nam và nước đó trong hiệp định thì khoản thuế TNCN tại Việt Nam không phải chịu thuế TNCN một lần nữa. Trong trường hợp trên chúng ta không có lao động nào nên các bạn để trống chỉ tiêu ở cột 13.

Cột 14: Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh.

TH1 cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN Các bạn căn cứ vào thời gian tính giảm trừ gia cảnh bản thân *12 tháng ( không phân biết trong năm người đó có làm đủ 12 tháng hay không). Đối với bản thân mức giảm trừ là 9.000.000 đ/tháng  và mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 3.600.000 đ/ tháng

TH2 cá nhân không ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì số tháng giảm trừ gia cảnh chính bằng số tháng họ làm việc tại công ty

Đối với ví dụ trên tuy bà Hoàng Thị Hồng không thuộc đối tượng ủy quyền. Nhưng công ty không khai số tiền giảm trừ gia cảnh với bà Hoàng Thị Hồng vì bà đang tính giảm trừ gia cảnh tại công ty Sông Đà vì thế bà công ty Sông Đà sẽ khai nhé

Cột 15: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Số liệu ghi vào cột này là số tiền mà cá nhân đem đi từ thiện, nhân đạo, khuyến học nhưng phải theo quy định của Nhà nước. (Thường trong thực tế ít xảy ra trường hợp trên).

Cột 16: Bảo hiểm được trừ: Lấy số liệu của tổng cột các cột BHXH, BHYT, BHTN của 12 tháng trên bảng lương của từng nhân viên để ghi vào cột 16 cho từng người. (Nhớ là lấy đúng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phần người lao động nộp BHXH 8% BHYT 3% BHTN 1%)

Cột 17: Quỹ hữu trí tự nguyện: Là số tiền mà các nhân viên đã tham gia vào quỹ hưu trí tự nguyên trong năm (nếu có) thì ghi vào đây cho từng người. Nhưng lưu ý là 1 người không quá 12 triệu/ năm. Trong thực tế cũng ít xảy ra trường hợp này TH trong ví dụ chúng ta thì không có.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cột 18: Thu nhập tính thuế: Phần mềm tự động tính ra theo công thức mà các bạn đã học phần trên

Cột 19: Số thuế TNCN đã khấu trừ: Tức là lấy số thuế TNCN của từng nhân viên mà đã khấu trừ 12 tháng trong năm và đã kê khai trong tờ khai thuế TNCN hàng tháng hoặc hàng quý mẫu 02/TNCN để nộp cho Cơ quan thuế. Sau đó các bạn tổng hợp lại.

Cột 20: Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT Cột này là tự động nhảy về số thuế TNCN được miễn giảm, nếu chúng ta gõ số liệu vào cột 12. Với ví dụ của bài này không có số liệu này.

Cột 21: Tổng số thuế TNCN phải nộp: Cột này là số thuế TNCN quyết toán cả năm của từng nhân viên mà HTKK tự động tính ra – Là số thuế TNCN phải nộp cả năm

Cột 22:Số thuế đã nộp thừa: Cột này là số thuế TNCN nộp thừa của từng nhân viên của cả năm (Cột này là HTKK tự động tính ra) bằng cách lấy cột 21 trừ cột 19 nếu âm thì ghi vào cột này

Cột 23: Số thuế còn phải nộp: Cột này là số thuế TNCN còn phải nộp của từng nhân viên của cả năm (Cột này là HTKK tự động tính ra) bằng cách lấy cột 21 trừ cột 19 nếu dương thì ghi vào cột này

2.    Cách lập phụ lục 05-2BK-TNCN

Phụ lục này các bạn sử dụng để khai cho những lao động dưới 3 tháng và không biệt doanh nghiệp đã khấu trừ thuế hay chưa.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cột 7: Họ và tên nhập tên những nhân viên ký hợp đồng dưới 3 tháng

Cột 8: MST nhập mã số thuế của những nhân viên (nếu có)

Cột 9: Số CMND/Hộ chiếu: Nhập số CMND hoặc hộ chiếu bạn đã photo trong hồ sơ thuê những cá nhân này

Cột 10: Cá nhân không cư trú: đối với chỉ tiêu này các bạn xác định các nhân viên bạn thuê thuộc đối tượng cá nhân cư trú hay không cư trú đối với trường hợp các nhân không cư trú các bạn tích chọn nếu không bạn để trống.

Cột 12: Thu nhập chịu thuế được miễn giảm làm tại KKT. Nếu công ty bạn đang làm việc thuộc KTT bạn điền thu nhập vào cột 12. Nếu bạn điền số liệu vào Cột 12 lập tức HTKK sẽ tự động tính toán ra cho bạn số tiền thuế được miến giảm tại cột 15.

Như ví dụ nếu giả sử 2 lao động làm việc trong KKT

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cột 13: Thu nhập chịu thuế được miễn giảm theo Hiệp Định

Đối với các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà thuộc hiệp định không đánh thuế TNCN của người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam thì các bạn sẽ điền số liệu từ cột 11 vào số liệu cột 13

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Cột 14: Số thuế TNCN đã khấu trừ. Là số thuế TNCN đã khấu trừ của người lao động

Cột 15: Số thuế TNCN được giảm do làm việc tại khu kinh tế. Số liệu này được HTKK tự động tính toán dựa trên người lao động làm việc trong KKT hay theo hiệp định

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp chưa khấu trừ thuế TNCN từ các kỳ trước thì các bạn phải khấu trừ và làm lại tờ khai TNCN mà các bạn bỏ sót chưa khấu trừ.

3.    Cách lập phụ lục 05-3BK-TNCN

Sử dụng để ghi lại tất cả những người phụ thuộc mà trong năm công ty đã tính giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc cho người lao động . Áp dụng với người phụ thuộc đã đăng ký có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo quy định tại điểm g, khoản 1, điều 9 TT111/2013/TT-BTC thì được tính giảm trừ gia cảnh năm 2015.

Các bạn sẽ sử dụng dữ liệu các bạn đã làm đăng ký NPT trên mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN (ban hành kèm theo thông tư 92)

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Sau khi đã hoàn thiện các phụ lục các bạn nhấn ghi HTKK sẽ tự động tổng hợp cho các bạn dữ liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNCN như sau:

Bước 5: Hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNCN 05 KK-TNCN

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trên đây Học Viện Kế Toán Việt Nam đã hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015. Đó là các bước cơ bản để các bạn hoàn thiện báo cáo quyết toán thuế TNCN. Tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình kinh doanh cũng như nhân sự của từng Công ty mà có những điểm thêm, bớt hoặc khác nhau. Quan trọng là các bạn phải nắm được quy trình làm và hiểu được bản chất của nó. Rất mong với bài viết này sẽ phần nào giúp đỡ được các bạn kế toán trong quá trình quyết toán thuế TNCN cho năm 2015.

Nếu bạn chưa hoàn toàn tự tin về công việc này thì có thể liên hệ với Học Viện Kế Toán Việt Nam để được trợ giúp nhé.

Bạn tham khảo thêm tại CV 801/TCT-TNCN ngày 02/03/2016 – hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015

Có thể bạn quan tâm:
Các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN
– Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2015

HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299