Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc kế toán mà nhiều bạn còn yếu và thiếu. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước quyết toán thuế TNDN. Từ khi chuẩn bị số liệu đến khi lên tờ khai quyết toán và cách xử lý, điều chỉnh số liệu trên tờ khai. Tuy nhiên sẽ hướng dẫn các bạn trên video. Vì việc quyết toán thuế TNDN này khá nhiều nội dung và bảng biểu, do đó để viết trên website cho các bạn đọc thì sẽ mất nhiều thời gian. Nên chúng tôi đã có video hướng dẫn để các bạn xem và thực hành theo luôn.

Trước khi xem video hướng dẫn thì bạn cũng nên nắm sơ lược về công tác quyết toán thuế TNDN năm:

1. Căn cứ lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Các bước lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bạn thực hiện đăng nhập vào HTKK chọn thuế TNDN => Tờ khai 03/TNDN => Năm quyết toán => Chọn các phụ lục liên quan => Đồng Ý. Bạn kê khai các phụ lục và số liệu sẽ tự động chạy về tờ khai chính.

(Doanh nghiệp thông thường thì chọn mẫu 03-1A/TNDN, nếu có lỗ cần chuyển thì chọn thêm 03-2/TNDN)

2.1. Kê khai phụ lục Báo cao kết quả kinh doanh 03-1A/TNDN

Căn cứ để lập lên phụ lục này chính là Báo cáo kết quả kinh doanh đã lập của bộ Báo cáo tài chính kế toán. Số liệu trên Báo cáo KQKD kế toán lập ra thế nào thì nhập y nguyên vào phụ lục này như vậy. Số liệu tại chỉ tiêu 19 sẽ tự động chạy về chỉ tiêu A1 trên tờ khai chính.

2.2. Kê khai phụ lục Chuyển lỗ 03-2/TNDN (nếu có lỗ được chuyển)

Xem >>> Hướng dẫn chuyển lỗ trên HTKK

Số liệu trên phụ lục chuyển lỗ sẽ tự động chạy về chỉ tiêu C3 của tờ khai chính.

2.3. Kiểm tra và hoàn thiện tờ khai chính 03/TNDN

Phần này thì bạn xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây nhé.

Video mới hướng dẫn các chỉ tiêu cơ bản mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phát sinh. Còn nhiều chỉ tiêu khác, khó hơn thì được phân tích cụ thể trong khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem >> Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A-Z

Hạn nộp báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 năm sau năm quyết toán (nếu năm tài chính trùng năm dương lịch thì hạn nộp là ngày 31/03 năm sau năm quyết toán).

Video hướng dẫn:

Xem thêm về thuế TNDN:

Exit mobile version