Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang bảng lương mới nhất

0

Xây dựng hệ thống thang bảng lương sẽ căn cứ vào quy định của luật lao động, của nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng và nghị định hướng dẫn nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương.

Hiện tại bạn đang ở năm nào thì bạn tìm văn bản luật mới nhất hướng dẫn cho năm đó để áp dụng. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn bản chất của thang bảng lương là chủ yếu.

1. Xây dựng hệ thống thang bảng lương để làm gì?

 • Làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động
 • Căn cứ xác định mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội
 • Công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

2. Hệ thống thang bảng lương nộp cho cơ quan nào?

Không phải nộp cho cơ quan nào cả. Chỉ phải công khai tại nơi làm việc và làm căn cứ như trên đã nêu.

3. Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

 • Không giới hạn số bậc, số nhóm lao động.
 • Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề ít nhất bằng 5%.
 • Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
 • Lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
 • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.
 • Thang bảng lương phải được cập nhật thường xuyên theo biến động của lương tối thiểu vùng.

Bạn lưu ý rằng, hầu như mỗi một năm lại thay đổi mức lương tối thiểu vùng một lần, nhưng về nguyên tắc xây dựng hệ thống thang lương thì như nhau. Do vậy bạn nắm tốt được nguyên tắc chung về xây dựng hệ thống thang lương là ok rồi.

4. Hồ sơ xây dựng hệ thống thang lương gồm:

 • Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị…
 • Quyết định xây dựng hệ thống thang lương
 • Hệ thống thang lương chi tiết
 • Bảng quy định tiêu chuẩn chức danh
 • Văn bản đồng ý của tổ chức đại diện người lao động (nếu có)
Hướng dẫn Xây dựng hệ thống thang bảng lương

Hướng dẫn Xây dựng hệ thống thang bảng lương

Tải tài liệu xây dựng HỆ THỐNG THANG, BẢNG LƯƠNG

Xem video hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Video này hướng dẫn tại thời điểm còn quy định về việc phải nộp hệ thống thang lương cho phòng lao động thương binh xã hội. Bạn cứ xem nhưng bỏ qua đoạn nơi nhận hồ sơ nhé. Vì quy định mới bây giờ không phải nộp mà. Còn cách làm thì vẫn như video hướng dẫn.

Xem thêm về tiền lương:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99