Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng – GTGT

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT thực hiện như thế nào? Có những trường hợp kê khai bổ sung nào xảy ra trong thực tế. Hồ sơ cần có những gì để nộp đến cơ quan thuế. Cách kê khai bổ sung như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

1. Hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hồ sơ gồm:

Hạn nộp hồ sơ:

+ 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

+ Khi nào kê khai bổ sung: Ngay sau khi nộp tờ khai lần đầu mà có sai sót (Tức khi các bạn đã nộp tờ khai lần đầu rồi, sau đó phát hiện tờ khai đã nộp có sai sót thì bạn được kê khai bổ sung, điều chỉnh ngay)

+ Có bao nhiêu lần khai bổ sung. Có N lần kê khai bổ sung, điều chỉnh. Bổ sung lần 1 là bổ sung cho tờ khai lần đầu. Bổ sung lần 2 là bổ sung, điều chỉnh cho bổ sung lần 1… cứ như thế đến khi nào không được kê khai bổ sung nữa (thời hạn bổ sung đã nói ở trên).

2. Nguyên tắc kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng?

1. Sai kỳ nào quay lại kỳ đó sửa: Tức là mở lại tờ khai của kỳ sai sót với trạng thái tờ khai bổ sung để sửa lại.

2. Không kê khai bổ sung, điều chỉnh lũy kế các kỳ trong khoảng thời gian từ kỳ sai sót đến kỳ phát hiện.

Ví dụ: Tháng 9/N phát hiện tờ khai tháng 3/N bị sai chỉ tiêu 43, dẫn đến tờ khai tháng 4/N sẽ sai chỉ tiêu 22. Nhưng bạn chỉ kê bổ sung cho kỳ tháng 3/N thôi chứ không kê bổ sung tờ tháng 4/N nữa. Số chênh lệch sau khi kê điều chỉnh sẽ được xử lý ở kỳ phát hiện (kỳ tháng 9/N).

3. Nếu sai sót ảnh hưởng đến giảm hoặc tăng chỉ tiêu 43 của kỳ sai sót thì chênh lệch giảm hoặc tăng đó được điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai thuế kỳ phát hiện.

Nguyên tắc này chính là nói đến ví dụ trên đó các bạn.

4. Nếu khi kê khai bổ sung, điều chỉnh mà liên quan đến cả điều chỉnh giảm hoặc điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước thì không thực hiện bù trừ 2 chỉ tiêu này ở kỳ phát hiện.

Ví dụ: Tháng 11/N

=> Kế toán không bù trừ tăng, giảm hai số liệu trên mà 5tr tăng thì kê vào chỉ tiêu 38, 3trđ giảm thì kê vào chi tiêu 37 của tờ khai tháng 11/N.

3. Quy trình khai bổ sung điều chỉnh thuế

+ Bước 1: Bạn đăng nhập HTKK => Thuế GTGT => Chọn loại tờ khai => Chọn kỳ tính thuế (tháng/quý) => Chọn kỳ sai sót => Chọn tờ khai bổ sung => Chọn số lần bổ sung => Ngày kê khai (mặc định) => Đồng ý

+ Bước 2: Vào tờ khai điều chỉnh => tìm đến thông tin kê khai sai và sửa lại theo thông tin đúng (sai đâu sửa đó)

+ Bước 3: Bấm Tổng hợp KHBS => Ghi => Xuất XML để nộp cho Cơ quan thuế.

+ Nếu kê khai qua mạng thì bạn truy cập thuedientu.gdt.gov.vn và làm tương tự.

4. Các trường hợp kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

4.1. Sai sót khi chưa hết hạn nộp tờ khai thuế

Có nghĩa rằng bạn đã nộp tờ khai lần đầu rồi, sau đó phát hiện tờ khai đã nộp bị sai, nhưng thời hạn kê khai thuế vẫn còn. Trường hợp này bạn kê khai bổ sung bình thường theo quy trình trên và sẽ không bị tính tiền chậm nộp.

4.2. Sai sót khi đã hết hạn nộp tờ khai nhưng không làm thay đổi tiền thuế

Những sai sót có thể gặp như: Sai doanh thu bán ra (doanh thu không chịu thuế hoặc thuế 0%), hoặc sai giá trị mua vào….Những sai sót này không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn.

Các bạn thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh theo quy trình trên và sẽ không bị tính tiền chậm nộp trong trường hợp này.

4.3. Sai sót khi đã hết hạn nộp tờ khai và làm thay đổi tiền thuế

Các bạn có thể gặp phải các sai sót trong trường hợp này như:

Với những trường hợp sai sót này các bạn thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT theo đúng quy trình trên. Kết quả kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế được tổng hợp tại tờ khai 01/KHBS, các bạn chỉ cần quan tâm đến Mã số chỉ tiêu 40 và 43, tại cột chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai. Giả định chỉ tiêu 40 = A, và chỉ tiêu 43 = B.

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

5. Xử lý sau khi lập xong tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế

5.1. Nếu A > 0 và B = 0 => Làm tăng số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung

5.2. Nếu A < 0 và B = 0 => Làm giảm số thuế phải nộp của kỳ khai bổ sung

5.3. Nếu A = 0 và B > 0 => Làm tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ khai bổ sung

Ví dụ: Tháng 8/20N bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 1/20N có sai sót và liên quan đến điều chỉnh vào 37 hoặc 38 thì bạn thực hiện các điều chỉnh đó vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ khai thuế tháng 7/20N (nếu chưa nộp tờ khai tháng 7). Hoặc điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT tháng 8/20N (nếu đã nộp tờ khai thuế tháng 7/20N).

5.4. Nếu A = 0 và B < 0 => Làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ khai bổ sung nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (do A=0)

Ví dụ: Chỉ tiêu 43 của kỳ sai sót là 50trđ, sau khi kê khai bổ sung thì vẫn còn 10trđ được khấu trừ (tức không phát sinh phải nộp thuế). Nên trường hợp này không bị tính tiền chậm nộp.

5.5. Nếu  A > 0 và B < 0 (bạn không còn được khấu trừ nữa mà phát sinh phải nộp thuế GTGT)

5.6. Nếu A < 0 và B > 0 (bạn không phải nộp thuế nữa mà chuyển sang được khấu trừ thuế)

Lưu ý: Trường hợp phát hiện kê khai thiếu hóa đơn đầu vào của các kỳ trước (quên chưa kê khai) thì hóa đơn đó sẽ được kê khai khấu trừ vào kỳ tính thuế phát hiện ra sai sót và không bị giới hạn thời gian kê khai, nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Trường hợp này không phải kê khai bổ sung, điều chỉnh như hướng dẫn trên.

Ví dụ: Công ty A có hóa đơn đầu vào mua ngày 10/01/20N quên chưa kê khai vào kỳ tính thuế tháng 01/20N. Ngày 12/08/20N, kế toán phát hiện hóa đơn này chưa kê khai thì được kê khai khấu trừ hóa đơn đó vào kỳ kê khai thuế GTGT tháng 07/20N (nếu chưa nộp tờ khai thuế tháng 7). Hoặc kê khai khấu trừ vào kỳ khai thuế tháng 8/20N (nếu đã nộp tờ khai tháng 7).

Trên đây là toàn bộ nội dung về hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT. Với các loại thuế khác thì các bạn cũng vận dụng tương tự về quy trình kê khai nhé.

Nếu còn vướng mắc cần giải đáp thì bạn comment hoặc inbox để cùng chia sẻ. Chúc bạn thành công

Xem thêm về kê khai thuế:

Exit mobile version