Kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại, giảm giá, chiết khấu, điều chỉnh giá

0

Kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại, hóa đơn giảm giá hàng bán, hóa đơn trả lại hàng mua, hóa đơn điều chỉnh tăng – giảm giá, hóa đơn chiết khấu… không phải ai cũng hiểu và làm đúng? Rồi việc hạch toán những hóa đơn này cũng là vấn đề mà nhiều bạn chưa làm được. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

Note: Trước đây việc kê khai hóa đơn đầu vào đầu ra thì có các Bảng kê (phụ lục) mua vào, bán ra tương ứng để kê khai. Nhưng hiện nay thì không còn quy định phải nộp 2 bảng kê này nữa nên bạn không phải làm. Tuy nhiên nếu bạn muốn theo dõi hóa đơn chứng từ bằng các bảng kê hóa đơn mua vào, bán ra thì bạn có thể theo dõi nội bộ.

1. Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Trước đó bạn bán hàng cho người mua, nhưng vì lý do nào đó mà người mua trả lại hàng cho bạn. Bên mua đã xuất hóa đơn trả lại. Vậy bên bán kê khai và hạch toán thế nào?

Hàng bán bị trả lại làm giảm thuế đầu ra (Nợ TK 33311). Do vậy để khớp với số liệu hạch toán thì trên tờ khai thuế giá trị gia tăng bạn kê âm vào chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ bán ra của kỳ nhận lại hàng (tức là trừ đi trong tổng đầu ra của nhóm thuế suất tương ứng). Nếu bạn có lập bảng kê để theo dõi nội bộ thì bạn kê âm (-) vào bảng kê bán ra.

Nợ TK 521, TK 33311/ Có TK 131

(Với doanh nghiệp nhỏ và vừa không có tài khoản 521 thì ghi Nợ TK 511)

Đồng thời: Nợ TK: HTK/ Có TK 632 (HTK = hàng tồn kho)

Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại (Ảnh lớp học kế toán thuế)

2. Kê khai và hạch toán hóa đơn trả lại hàng mua:

Đây chính là hóa đơn sẽ trả lại cho bên bán ở trường hợp 1

Khi mua hàng vì một lý do nào đó bạn trả lại hàng cho nhà cung cấp. Trường hợp này bạn phải xuất hóa đơn trả lại hàng và trên hóa đơn phải ghi rõ “Trả lại hàng….”, đồng thời có biên bản trả hàng có xác nhận 2 bên.

Khi trả hàng hàng mua làm giảm thuế GTGT đầu vào. Do đó kế toán kê âm vào chỉ tiêu mua vào trên tờ khai thuế GTGT của kỳ xuất trả lại (tức là trừ đi trong tổng đầu vào). Nếu bạn có lập bảng kê để theo dõi nội bộ thì bạn kê âm (-) vào bảng kê mua vào.

Nợ TK 331/ Có TK HTK, Có TK 133

3/ Hóa đơn điều chỉnh giảm, chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

(Xuất hóa đơn khi đã kết thúc chương trình chiết khấu, giảm giá).

a. Đối với bên bán:

+ Các nghiệp vụ này đều làm giảm VAT đầu ra. Nên kê âm (-) vào chỉ tiêu bán ra tương ứng (trừ đi)

+ Hạch toán điều chỉnh giảm: Nợ TK 511, 3331/Có TK 131

+ Hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán:
Nợ TK 521 (hoặc 511 với DN nhỏ, vừa), Nợ TK 3331/ Có TK 131

b. Đối với bên mua:

+ Các nghiệp vụ này làm giảm VAT đầu vào. Nên kê âm vào chỉ tiêu mua vào (trừ đi)

+ Hạch toán: Bạn cần phân bổ số được giảm cho lượng hàng đã bán và lượng hàng còn tồn kho

Nợ TK 331: Tổng được giảm trừ
Có TK 632: Phần tương ứng với hàng đã bán
Có TK HTK: Phần tương ứng hàng còn tồn kho
Có TK 133: VAT

4. Kê khai và hạch toán hóa đơn điều chỉnh tăng:

a. Đối với bên bán:

+ Nghiệp vụ này làm tăng thuế GTGT đầu ra. Nên bạn kê bình thường vào chỉ tiêu bán ra tương ứng

+ Hạch toán: Nợ TK 131/ Có TK 511, 3331

b. Đối với bên mua:

+ Nghiệp vụ này làm tăng VAT đầu vào. Nên kê bình thường vào chỉ tiêu mua vào.

+ Hạch toán: Nợ TK: HTK, 133/ Có TK 331

Trên đây là phần hướng dẫn về cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại và một số trường hợp đặc thù khác. Hy vọng bạn đã hiểu vấn đề và hãy vận dung linh hoạt nhé.

Xem thêm về xử lý hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99