Kế toán bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

0

Đại lý bán SP, HH (trừ đại lý Bưu điện, bảo hiểm, bán vé xổ số, vé máy bay, đại lý bán hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị giăng tăng) khi nhận bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng phải kê khai, nộp thuế GTGT của hoa hồng được hưởng. Vậy kế toán bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng cần chú ý những gì?

Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu về kế toán bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Kế toán bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Kế toán bán hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Phân tích nghiệp vụ

Như vậy đơn vị nhận Đại lý chỉ là trung gian bán hàng đúng giá và được hưởng hoa hồng. Và họ chỉ kê khai nộp thuế GTGT trên phần Doanh thu của hoa hồng được hưởng và kê khai khấu trừ các chi phí phục vụ cho quá trình kinh doanh. Còn khi họ bán ra họ vẫn xuất hóa đơn, nhưng hóa đơn đó không phản ánh doanh thu và VAT phải nộp của họ mà là của đơn vị Giao đại lý.

Còn khi đơn vị bán hàng đại lý (đơn vị nhận đại lý) nhận được hóa đơn của đơn vị Giao đại lý về số hàng họ đã xuất bán trong kỳ thì hóa đơn đó tuy là đầu vào nhưng không phải là chi phí của họ, cũng không phản ánh số thuế đầu vào của họ.

Do vậy đơn vị nhận đại lý không phải kê khai thuế đối với những hóa đơn nêu trên, mà chỉ phải kê khai thuế đối với hóa đơn Hoa hồng  được hưởng.

Hi vọng với những chia sẻ trên bạn đã phần nào hiểu thêm về Kế toán đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng. Và dù có làm việc ở đơn vị giao đại lý hay nhận đại lý thì bạn vẫn biết cách xử lý và hạch toán kế toán nhé.

Bạn nên xem:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99