Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có bị phạt không?

Không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có bị phạt không? Để trả lời được câu hỏi này chúng ta cần nắm được quy định về đăng ký thuế. 

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ khoản 3, điều 33, luật quản lý thuế số 38/2019/QH13 quy định:

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân chưa có mã số thuế

Như vậy các bạn thấy rằng:

Không đăng ký MST cá nhân cho nhân viên có bị phạt không?

2. Vậy không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên có bị phạt không?

Chiếu theo quy định trên thì nếu bạn không đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thì bạn sẽ bị phạt. Vậy mức phạt như thế nào?

Căn cứ điều 10, nghị định 125/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn.

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký thuế; … quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký thuế; … quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

…..

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế; … quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đăng ký thuế; … quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

…..

Trên đây là cơ sở pháp lý trả lời câu hỏi không đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên, người lao động có bị phạt không? Hy vọng các bạn đã nắm được vấn đề. Nếu còn vướng mắc thì bạn đặt câu hỏi hoặc liên hệ để cùng chia sẻ.

Xem thêm về thuế TNCN:

Exit mobile version