Không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không?

0

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không? Câu hỏi này trước kia thì rất dễ tìm câu trả lời, bởi vì trước kia tài khoản ngân hàng được thông báo với cơ quan thuế. Nếu bạn không thông báo hoặc thông báo không đúng hạn thì sẽ bị CQT xử phạt.

Thông báo (đăng ký) tài khoản ngân hàng với cơ quan nào?

Điều 53, nghị định 78/2015/NĐ-CP – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy kể từ ngày 01/11/2015 khi nghị định 78/2015/NĐ-CP có hiệu lực thì tài khoản ngân hàng (một trong những nội dung về đăng ký thuế) nếu có thay đổi hoặc thêm mới thì sẽ được thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không

Không đăng ký tài khoản ngân hàng có bị phạt không?

Căn cứ điều 31, nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư:

Điều 31. Vi phạm quy định về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Như vậy nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan đang ký kinh doanh thì bạn sẽ bị phạt theo các mốc ở trên. Thời hạn để đăng ký là 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi bạn nhé.

Ai là người xử phạt không đăng ký tài khoản ngân hàng?

Căn cứ các điều hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt hành chính của nghị định 50/2016/NĐ-CP thì ngoài thanh tra kế hoạch và đầu tư thì còn có cả cơ quan thuế.

Kết luận:

  • Phải đăng ký (thông báo) tài khoản ngân hàng
  • Nơi tiếp nhận: Cơ quan đăng ký kinh doanh (sở kế hoạch đầu tư). Dữ liệu sẽ được đổ sang cơ quan thuế.
  • Hạn thông báo: 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng
  • Nếu chậm thông báo sẽ bị phạt theo quy định trên.

Note: Theo đúng thuật ngữ là “Thông báo tài khoản ngân hàng” chứ không dùng từ “Đăng ký”. Vì bạn mở xong tài khoản rồi mới báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh thì gọi là “Thông báo” chứ không gọi là “Đăng ký” (đăng ký là xin đăng ký được chấp nhận thì mới được làm). Nhưng vì kế toán quen miệng gọi là “Đăng ký” nên bài viết cũng dùng cụm từ này để các bạn dễ hình dung.

Bạn nên xem:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99