Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng – Thông tư 173/2016/TT-BTC

0

Ngày 28 tháng 10 năm 2016 Bộ Tài Chính ban hành thông tư 173/2016/TT-BTC – hướng dẫn việc không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, hay cơ quan đăng ký kinh doanh thì thuế GTGT đầu vào vẫn được khấu trừ hay chi phí đầu vào vẫn được tính là hợp pháp.

Cụ thể về việc không phải đăng ký tài khoản ngân hàng như sau:

Thông tư này sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.)
3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy so với quy định cũ về việc đăng ký tài khoản ngân hàng, thì đã bỏ đoạn “(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế…)”.

Việc bỏ đoạn hướng dẫn này cũng có thể hiểu rằng kể từ ngày thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thì nếu doanh nghiệp không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh thì chi phí và VAT đầu vào vẫn hợp lệ.

Đây là sửa đổi bổ sung cho thông tư hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng. Không biết còn có hướng dẫn nào khác cho việc thông báo tài khoản ngân hàng hay không. Nếu không còn có hướng dẫn nào khác thì chính thức từ ngày 15 tháng 12 năm 2016, là ngày thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực, thì Doanh nghiệp vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu thanh toán qua những tài khoản mà không đăng ký với các cơ quan chức năng.

Xem quy định hiện tại về >>> Thông báo tài khoản ngân hàng

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99