Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

0

Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng thuế giá trị gia tăng vẫn được khấu trừ, chi phí tính thuế doanh nghiệp vẫn được trừ. Đó là những điểm nổi bật tại thông tư số 173/2016/TT-BTC, hiệu lực ngày 15/12/2016.

Cụ thể về việc không phải đăng ký tài khoản ngân hàng như sau:

Thông tư này sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.)

3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Như vậy so với quy định cũ về việc đăng ký tài khoản ngân hàng, thì đã bỏ đoạn “(tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế…)”.

Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng - Thông tư 173/2016/TT-BTC

Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Việc bỏ đoạn hướng dẫn này cũng được hiểu rằng, kể từ ngày thông tư 173/2016/TT-BTC có hiệu lực thì nếu doanh nghiệp không đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế hay cơ quan đăng ký kinh doanh thì thuế giá trị gia tăng vẫn được khấu trừ, chi phí tính thuế doanh nghiệp vẫn được trừ.

Như vậy kế toán đã bỏ đi được một nỗi lo thường trực, khi mà trước đây tài khoản ngân hàng của cả bên mua và bên bán phải được đăng ký với các cơ quan chức năng thì thuế giá trị gia tăng mới được khấu trừ và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mới được trừ.

Phải thông báo tài khoản ngân hàng với ơ quan đăng ký kinh doanh

Quy định của thông tư 173/2016/TT-BTC là liên quan đến điều kiện khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ của thuế TNDN. Tức là bạn không thông báo tài khoản ngân hàng với các cơ quan chức năng thì bạn vẫn được khấu trừ VAT, vẫn được tính chi phí.

Còn việc thông báo tài khoản ngân hàng đến cơ quan chức năng là vẫn bắt buộc bạn nhé. Hiện nay tài khoản ngân hàng chỉ phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh chứ không phải thông báo đến cơ quan thuế nữa. Dữ liệu liên thông sẽ từ Cơ quan đăng ký kinh doanh chạy về Cơ quan thuế. Nên nếu bạn không thông báo tài khoản ngân hàng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh thì vẫn bị phạt như thường nhé.

Xem thêm về tài khoản ngân hàngAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99