Không phải đăng ký Thang lương, Bảng lương nhưng vẫn phải có tại DN

0

Đăng ký thang lương, bảng lương là việc bắt buộc của doanh nghiệp khi mà luật lao động số 10/2012/QH13 vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên từ khi luật này hết hiệu lực và luật lao động mới số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thì đăng ký thang lương, bảng lương không còn bắt buộc nữa. Cụ thể:

Theo Điểm 2, Điều 93, Luật lao động cũ số 10/2012/QH13 việc đăng ký thang lương, bảng lương thực hiện như sau:

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.

Có phải đăng ký Thang Bảng lương

Có phải đăng ký Thang Bảng lương

Theo Điều 93, Luật lao động mới số 45/2019/QH14

1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Như vậy so với luật cũ thì luật mới không còn quy định về việc phải đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nữa. Mà chỉ phải xây dựng và công khai tại nơi làm việc là được.

Trên đây là quy định mới về việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương từ năm 2021 trở đi. Với quy định này thì kế toán đã giảm được phần nào thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Chúc mừng các bạn nha :))

Xem thêm về tiền lương, lao động:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99