Không phát sinh trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân không?

0

Không phát sinh trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế thu n hập cá nhân không? Nếu có thì lấy số liệu nào để kê khai? Đây là những bất cập mà văn bản pháp luật mới nhất (2021) về quản lý thuế gặp phải.

Trước ngày 01/07/2021 rất nhiều người quan tâm đến câu hỏi trên, nhưng lại không có câu trả lời thỏa đáng.

Lý do là từ khi nghị định 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực với những hướng dẫn không được rõ ràng về khai thuế thu nhập cá nhân. Đã làm kế toán rất băn khoăn về việc Có hay Không nộp tờ khai thuế TNCN khi mà công ty không phát sinh trả thu nhập cho người lao động.

Không phát sinh trả thu nhập có phải nộp tờ khai

Không phát sinh trả thu nhập có nộp tờ khai không?

Tổng cục thuế đã có công văn số 2393/TCT-DNNCN trả lời rõ ràng như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó. 

Như vậy câu trả lời đã có. Tuy nhiên chúng ta cần để ý từng câu chữ của công văn. Cụ thể đó là thu nhập được đề cập trong công văn là “Thu nhập chịu thuế” chứ không phải là toàn bộ thu nhập. Như vậy nếu có phát sinh trả thu nhập, nhưng thu nhập đó lại là thu nhập không chịu thuế thì doanh nghiệp cũng không phải kê khai thuế thu nhập cá nhân (không phải nộp tờ khai thuế TNCN).

Ví dụ trong tháng doanh nghiệp chỉ có chi trả:

  • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực…
  • Tiền ăn ca trong phạm vi không chịu thuế (hiện tại là 730.000đ/tháng)
  • Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục… trong mức khoán chi của doanh nghiệp

Phân tích là như vậy, nhưng thực tế thì có khi lại khác. Nên thôi thì cứ “thừa hơn thiếu”. Nếu doanh nghiệp có phát sinh trả thu nhập, không cần biết nó là thu nhập chịu thuế hay không chịu thuế, chúng ta cứ nộp tờ khai cho chắc ăn các bạn ạ. Chứ nhiều khi các bác thuế không biết đâu mà lần cả.

Kết luận: tháng/quý nào có phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì nộp tờ khai, còn tháng/quý nào không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN thì không phải nộp tờ khai

Chúc các bạn làm kế toán thật tốt và đúng pháp luật!

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhânAbout Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99