Kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh có sao không?

0

Kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì mức phạt thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả ra sao? Chúng ta cùng cùng tìm hiểu nhé:

1/ Pháp luật liên quan đến đăng ký ngành, nghề kinh doanh

Căn cứ luật doanh nghiệp mới nhất số 59/2020/QH14 và Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư số 50/2016/NĐ-CP:

“…Điều 7. Quyền của doanh nghiệp – (luật doanh nghiệp)

1. Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm”…

Nói là tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm, nhưng khi thành lập Doanh nghiệp bạn vẫn phải đăng ký những ngành, nghề mà bạn dự định kinh doanh trong tương lai.

Tuy nhiên khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trên chứng nhận ĐKDN lại không thể hiện những ngành, nghề đã đăng ký. Mà danh sách ngành, nghề đó được cập nhật trên trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thêm nữa, nếu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện thì bạn cần phải có thêm “giấy phép con” của cơ quan liên quan.

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp – (luật doanh nghiệp)

“1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;…

2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi”

Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (nghị định xử phạt)

Theo đó nếu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chậm thì sẽ bị phạt như sau:

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

=> Theo những quy định trên thì:

  • Doanh nghiệp được phép kinh doanh những mặt hàng, ngành, nghề mà luật không cấm, nhưng nếu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì phải có giấy  phép con của các cơ quan liên quan khác.
  • Nếu muốn đăng ký thêm hoặc bớt ngành, nghề kinh doanh thì phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. Tức là bạn cứ thay đổi đi rồi thông báo sau, thông báo trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi là Ok.
Kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký

Kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh

2/ Xử lý khi kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh

Bây giờ nhỡ mua phải mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh và nhỡ bán ra rồi thì sao? Tức là bạn đang kinh doanh mặt hàng không có trong đăng ký kinh doanh.

  • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi bạn gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì không bị  phạt.
  • Nếu quá 10 ngày bạn mới gửi thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì sẽ bị phạt. Mức phạt tùy theo số ngày bạn chậm là bao nhiêu.

3/ Cơ quan nào xử phạt, bạn nộp phạt theo biên bản xử phạt nào, không phải tự nhiên mà đi nộp phạt được.

Với vi pham này thì cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đều có thẩm quyền xử phạt.

  • Nên khi bạn nộp thông báo thay đổi thì bạn liên hệ luôn để cơ quan đăng ký kinh doanh lập biên bản xử phạt.
  • Về phía cơ quan thuế thì chỉ khi có kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoặc thanh tra đột suất thì họ mới xuống doanh nghiệp. Đợi đến lúc đó họ phát hiện và xử phạt thì số ngày chậm đã rất lâu và mức phạt là sẽ cao.

Kết luận:

  • Bạn không bị phạt khi kinh doanh mặt hàng, ngành, nghề không có trong đăng ký kinh doanh. Với điều kiện đó là mặt hàng, ngành, nghề không bị cấm và nếu là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì bạn phải đáp ứng giấy phép về điều kiện kinh doanh.
  • Được tính chi phí đầu vào, được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu đáp ứng đủ các điều kiện về ghi nhận chi phí và khấu trừ thuế giá trị gia tăng của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.
  • Bị phạt nếu chậm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp so với quy định.

Tóm lại là nhớ thông báo thay đổi trước khi kinh doanh mặt hàng, ngành, nghề nào mà chưa đăng ký nhé 🙂

Xem thêm về đăng ký kinh doanh:



About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99