Loại hợp đồng nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

0

Loại hợp đồng nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Câu hỏi mà khiến nhiều bạn kế toán đau đầu. Bởi từ khi luật bảo hiểm 2014 ra đời thì có quy định về:

Điều 2. Đối tượng áp dụng (luật bảo hiểm xã hội 2014)

“Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: (bài viết này chúng ta chỉ nói về công dân VN)

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c)…..”

Như vậy có thể hiểu rằng hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên là thuộc trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Để trả lời câu hỏi loại hợp đồng nào phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về hợp đồng lao động.

Trước tiên chúng ta cần khẳng định rằng chỉ có NGƯỜI LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG mới thuộc đối tượng áp dụng của luật bảo hiểm.

Vậy hợp đồng lao động là gì?

Điều 13. Hợp đồng lao động (bộ luật lao động 2019)

“1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.”

Như vậy hợp đồng lao động là hợp đồng nói về mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Nói khác đi, những hợp đồng giao kết giữa 2 bên mà không có quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động thì không thuộc đối tượng áp dụng của luật bảo hiểm.

Thêm nữa: Một hợp đồng có tính chất là Hợp Đồng Lao Động không hoàn toàn căn cứ vào tên gọi của nó. Tên hợp đồng có thể viết theo một cách khác (tên hợp đồng không phải “Hợp Đồng Lao Động”), nhưng nội dung hợp đồng có quy định về việc làm có trả tiền lương, tiền công, về sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì hợp đồng đó có mối quan hệ của người sử dụng lao động và người lao động. Nên nó được coi là Hợp Đồng Lao Động.

Đến đây có lẽ các bạn đã hiểu vấn đề của bài viết. Cho dù các bạn có đặt tên văn bản giao kết giữa bạn và người lao động là gì đi chăng nữa. Nhưng nội dung văn bản đó có thể hiện về nội dung công việc, có trả lương, có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên với bên còn lại. Thì đó là Hợp Đồng Lao Động. Và trường hợp này chúng ta phải tham gia bảo hiểm cho người lao động. (nhớ thời hạn ký từ 01 tháng trở lên nhé).

Lời cuối: Vậy >> Hợp đồng thử việc có phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Xem thêm về bảo hiểm:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99