Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp

0

Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp như thế nào? Như đã biết hiện tại có 3 chế độ kế toán tương ứng với 3 quy mô doanh nghiệp khác nhau (trừ các doanh nghiệp đặc thù như: chủ đầu tư, ngân hàng, bảo hiểm…):

 • Chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC – dành cho doanh nghiệp lớn
 • Chếđộ kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC – dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chế độ kế toán theo thông tư 132/2018/TT-BTC – dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Vậy làm thế nào để phân biệt được quy mô của doanh nghiệp mình là lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ để áp dụng chế độ kế toán phù hợp?

Xem ngay >> Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, lớn?

1. Câu hỏi đặt ra là:

 • Bạn là doanh nghiệp LỚN muốn sử dụng chế độ kế toán doanh nghiệp NHỎ và VỪA có được không? Và ngược lại?
 • Bạn là doanh nghiệp SIÊU NHỎ muốn sử dụng chế độ kế toán doanh nghiệp NHỎ và VỪA có được không?
 • Siêu nhỏ mà đòi lên lớn và ngược lại thì bó tay không có cửa nha các bạn 🙂
Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp

Lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp

2. Căn cứ pháp lý lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp:

Căn cứ điều 1, thông tư 200/2014/TT-BTC – Đối tượng áp dụng

“Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.”

Căn cứ khoản 1, điều 2, thông tư 133/2016/TT-BTC – Đối tượng áp dụng

“Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…”

Căn cứ khoản 1, điều 3, thông tư 133/2016/TT-BTC – Nguyên tắc chung

“Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC … nhưng phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất quán trong năm tài chính. Trường hợp chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư này thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải thông báo lại cho cơ quan Thuế”

Căn cứ khoản 3 và 4, điều 3, thông tư 132/2018/TT-BTC – Áp dụng chế độ kế toán

“3. Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.”

Kết luận về việc lựa chọn chế độ kế toán cho doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được phép dùng chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa mà không phải thông báo với cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ không được dùng chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phép dùng chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn nhưng phải thông báo với cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang dùng chế độ kế toán của doanh nghiệp lớn mà muốn chuyển về dùng đúng chế độ kế toán của DN nhỏ và vừa cũng phải thông báo với cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa không được dùng chế độ kế toán dành cho DN có quy mô nhỏ nhỏ.
 • Việc áp dụng chế độ kế toán phải được ổn định trong 1 năm tài chính. Và chỉ được thay đổi tại đầu năm tài chính kế tiếp.

Xem thêm về chế độ kế toán:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99