Luật kế toán số 88/2015/QH13 – Luật kế toán mới nhất

0

Ngày 01/01/2017 luật kế toán số 88/2015/QH13Luật kế toán mới nhất chính thức có hiệu lực và chính thức hết hiệu lực luật kế toán số 03/2003/QH11.

Luật kế toán số 03/2003/QH11đã tồn tại 13 năm, sau 13 năm luật kế toán này có những điểm mà hiện tại không còn phù hợp. Do vậy một văn bản mới thay thế – luật kế toán số 88/2015/QH13 là cần thiết.

Sự ra đời của luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 là một sự cần thiết cho những thay đổi hiện tại. Hơn nữa với những thay đổi chóng mặt về các văn bản hướng dẫn thuế thì kế toán cũng cần phải thay đổi đề phù hợp với chế độ thuế hiện tại.

Dưới đây là toàn bộ nội dung luật kế toán số 88/2015/QH13 – Luật kế toán mới nhất

Luật kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017

     QUỐC HỘI                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Luật số: 88/2015/QH13                                                                                 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

LUẬT KẾ TOÁN

– Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
– Quốc hội ban hành Luật kế toán.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
6. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.
7. Người làm công tác kế toán.
8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
9. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
…..
>>> Bạn tải bản đầy đủ luật kế toán số 88/2015/QH13 – Luật kế toán mới nhất TẠI ĐÂY

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
Thông tư 133/2016/TT-BTC – Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299