Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Lưu ý về lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8%

Giảm thuế GTGT 8%, từ khóa HOT nhất của dân kế toán đầu năm 2022. Lập hóa đơn GTGT giảm thuế 8% là hóa đơn áp dụng đối với các tổ chức tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Giảm thuế GTGT 8% được quốc hội thông qua tại nghị quyết số 43/2022/QH15 và được hướng dẫn chi tiết bởi nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Câu hỏi được nhiều người thắc mắc là nếu xuất nhầm nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế thì sao. Ví dụ, HHDV không được giảm 8% nhưng lại vẫn xuất 8% và ngược lại HHDV được giảm 8% nhưng lại xuất 10% như cũ. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

1/ Nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Căn cứ khoản 1, điều 1, nghị định 15/2022/NĐ-CP

“1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”

Căn cứ quy định trên chúng ta thấy rằng:

Lưu ý giảm thuế giá trị gia tăng 8%

2/ Những điểm cần lưu ý về lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8%

3/ Cách tra cứu và xác định HHDV có hay không được giảm 8%

Nghị định 15/2022/NĐ-CP có ban hành kèm theo 3 phụ lục I, II, III về các nhóm HHDV không được giảm thuế GTGT. Doanh nghiệp bạn muốn biết có hay không được giảm thuế GTGT thì tra cứu trong 3 phụ lục này.

Trên đây là một vài điểm lưu ý khi lập hóa đơn GTGT giảm thuế 8%. Các bạn kế toán chú ý để không bị sai phạm nhé. Chúc các bạn thành công.

Lưu ý: Việc giảm thuế GTGT có hiệu lực từ 01/02/2022 đến 31/12/2022.

Xem thêm về hóa đơn:

Exit mobile version