Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

0

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là mẫu biểu mà mọi doanh nghiệp cần phải có khi mới đi vào hoạt động, hoặc có phát sinh mới tài sản cố định cần đưa vào sử dụng. Có 2 mẫu đăng ký, một mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định chung cho tất cả các TSCĐ của công ty và một mẫu đăng ký riêng cho từng tài sản.

+ Việc đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định này phải được tuân thủ theo hướng dẫn của thông tư số 45/2013/TT-BTC, ngày 25/04/2013 và ổn định trong suốt thời gian sử dụng tài sản của từng loại tài sản (trừ trường hợp khác theo hướng dẫn cụ thể tại thông tư)

+ Về mẫu biểu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định thì không có mẫu chung hướng dẫn của bộ tài chính mà kế toán chúng ta tự thiết kế mẫu. Nên rất nhiều bạn đã lùng sục tìm mẫu trên mạng. Hãy yên tâm, giờ bạn đã có rồi nhé.

1. Nếu doanh nghiệp chỉ dùng một phương pháp khấu hao chung cho tất cả tài sản khi phát sinh

Thì bạn dùng mẫu dưới đây và lựa chọn 1 trong 3 phương pháp trích khấu hao sau:

Kế toán tích vào 1 trong 3 ô theo mẫu dưới đây:

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao chung

2. Nếu mỗi TSCĐ dùng một phương pháp khấu hao riêng hoặc một số TSCĐ ghi tăng cùng lúc và dùng chung một phương pháp khấu hao

Thì mỗi lần phát sinh tăng TSCĐ kế toán cần đăng ký phương pháp trích khấu hao riêng cho từng tài sản, nhóm tài sản.

Mẫu tham khảo:

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao riêng cho từng tài sản

Link tải toàn bộ mẫu Đăng ký phương pháp khấu hao tải sản cố định TẠI ĐÂY

Xem thêm về khấu hao tài sản cố định:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99