Mấy năm quyết toán thuế một lần?

0

Mấy năm quyết toán thuế một lần? Có người cho rằng, sau 3 đến 5 năm thì cơ quan thuế sẽ vào thanh tra, quyết toán doanh nghiệp một lần. Quá 5 năm rồi thì sẽ vô tư, vì lúc đó cơ quan thuế sẽ không xuống quyết toán số liệu của những năm đó nữa. (Ví dụ, năm nay là năm N, thì số liệu của những năm N-6 sẽ không bị thanh tra quyết toán nữa).

Nhận định như vậy có đúng không, chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì Doanh nghiệp khi kê khai thuế và làm báo cáo thuế doanh nghiệp phải tự khai, tự chịu trách nhiệm về số liệu mình đã khai. Và được nộp điều chỉnh bổ sung trước thời điểm thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Mấy năm quyết toán thuế một lần

Mấy năm quyết toán thuế một lần

Để trả lời câu hỏi “Mấy năm quyết toán thuế một lần” chúng ta cần nắm rõ quy định về quy trình kiểm tra thuế:

Căn cứ Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/04/2015 về quy trình kiểm tra thuế:

– Tại Khoản 1, Mục II, Phần II – Kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế:

1. Nguyên tắc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

1.1. Hằng năm cơ quan thuế cấp trên giao nhiệm vụ kiểm tra thuế cho cơ quan thuế cấp dưới với số lượng người nộp thuế dựa trên tiêu chí tỷ lệ số người nộp thuế hoạt động đang quản lý thuế cho 5 (năm) trường hợp: kiểm tra từ hồ sơ khai thuế; kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm; kiểm tra hoàn thuế; kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề; và kiểm tra khác.

1.2. Đối với trường hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không quá 1 lần trong một năm.

1.3. Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau và kiểm tra sau hoàn thuế, trường hợp kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra theo chuyên đề, trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế cơ quan thuế có thể yêu cầu người nộp thuế giải trình, cung cấp thông tin tài liệu như trường hợp kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế (nếu cần thiết).

1.4. Đối với trường hợp kiểm tra người nộp thuế chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế (kể cả đóng mã số thuế nhà thầu), chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền được áp dụng linh hoạt các hình thức kiểm tra từ hồ sơ khai thuế, hoặc kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm, hoặc kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề quy định tại các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Tại Điểm 4.6, Khoản 4, Mục II, Phần II – Kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế:

4.6. Thời hạn kiểm tra tại trụ sở của Người nộp thuế không quá 5 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày bắt đầu công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Trong trường hợp xét thấy cần phải kéo dài thời gian để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ thì chậm nhất là trước một ngày kết thúc thời hạn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo trưởng bộ phận kiểm tra trình Thủ trưởng cơ quan Thuế để có quyết định bổ sung thời hạn kiểm tra (theo Mẫu số 18/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Mỗi cuộc kiểm tra chỉ được bổ sung thêm thời hạn kiểm tra một lần. Thời gian bổ sung không quá 5 (năm) ngày làm việc thực tế.

=> Như vậy việc kê khai thuế và làm báo cáo quyết toán thì số liệu là do doanh nghiệp tự khai, tự chịu trách nhiệm. Và cơ quan thuế sẽ xuống kiểm tra những số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai.

+ Cơ quan thuế sẽ phân loại doanh nghiệp để kiểm tra theo 5 trường hợp: Kiểm tra từ hồ sơ khai thuế; kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm; kiểm tra hoàn thuế; kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề; và kiểm tra khác.

+ Cơ quan thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không quá 1 lần trong một năm.

+ Khi cơ quan thuế xuống kiểm tra doanh nghiệp thì phải thông báo trước với doanh nghiệp.

+ Mỗi đợt thanh, kiểm tra không quá 5 ngày làm việc thực tế, nếu xét thấy cần kéo dài thời gian kiểm tra thì thời gian bổ sung thêm cũng chỉ kéo dài không quá 5 ngày nữa (theo quy định mới bây giờ thì  mỗi đợt kiểm tra thuế tại trụ sơ doanh nghiệp là không quá 10 ngày, nếu có gia hạn thì cũng chỉ thêm 10 ngày nữa)

+ Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, quyết toán thuế của doanh nghiệp trong tất cả các năm mà không phụ thuộc là sau 5 năm hay không.

=> Tóm lại, để trả lời câu hỏi “Mấy năm quyết toán thuế một lần” thì theo các văn bản pháp lý ở trên, khi quá 05 năm rồi doanh nghiệp vẫn có thể bị kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp cho những năm chưa quyết toán thuế .

Note: Có một số quy định liên quan đến con số 05 năm, nhưng có thể bạn đang nhầm lẫn mốc thời gian giữa “thời hạn quyết toán thuế tại trụ sở doanh nghiệp” với “thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”.

Chúc bạn may mắn và thành công!

Xem thêm về thanh tra, kiểm tra thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99