Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016

0

Năm 2016 mức đóng bảo hiểm bắt buộc không có gì thay đổi so với năm 2015. Tổng mức đóng vẫn là 32,5%, trong đó:

  • Người lao động chịu 10,5%
  • Doanh nghiệp đóng 22%
Mức đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp năm 2016

Mức đóng BH năm 2016

Cụ thể mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế được thực hiện như sau:

Người sử dụng lao động

Người lao động

BHXHBHTNBHYTBHXHBHTNBHYT
HTHT
14%1%3%1%3%8%1%1.5%

Tổng cộng: 22%

Tổng cộng: 10.5%

Chú thích:

  • HT: Đóng vào quỹ Hưu trí, tử tuất
  • LĐ: Đóng vào quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
  • OĐ: Đóng vào quỹ Ốm đau, thai sản

Nội dung nêu trên được quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật việc làm năm 2013

Kế toán cần nắm rõ mức đóng bảo hiểm bắt buộc này để làm căn cứ tính đóng bảo hiểm cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.

Ngoài ra từ năm 2016 Tiền lương đóng bảo hiểm cũng có sự thay đổi. Theo đó tiền lương đóng bảo hiểm được tính trên lương và phụ cấp lương.

Chi tiết mời bạn tham khảo bài viết: >>> Tiền lương đóng bảo hiểm năm 2016

Xem thêm về bảo hiểm:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99