Dự thảo mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân 2020

0

Tháng 2/2020 vừa qua. Thường vụ quốc hội họp và có Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 trở đi để tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 trở đi của thuế thu nhập cá nhân:

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật thuế thu nhập cá nhân (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13) như sau:

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 (9 triệu đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020./.

mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Dự thảo mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 tính thuế thu nhập cá nhân

Như vậy:

– Nếu một người lao động không có người phụ thuộc thì tổng thu nhập chịu thuế vượt mức 11.000.000đ/tháng mới phát sinh thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập tính thuế TNCN chính là phần vượt trên 11.000.000đ thu nhập chịu thuế.

– Nếu một người lao động có 01 người phụ thuộc thì tổng mức thu nhập chịu thuế vượt mức 15.400.000/tháng (11.000.000đ+4.400.000đ) mới phát sinh thu nhập tính thuế TNCN. Thu nhập tính thuế TNCN chính là phần vượt trên 15.400.000đ thu nhập chịu thuế.

Lưu ý: Thu nhập chịu thuế TNCN là phần thu nhập thuộc diện chịu thuế, nó không bao gồm các khoản không chịu thuế và miễn thuế.

Ví dụ:

Tổng thu nhập của lao động A trong tháng 4/N là 20.730.000đ. Trong đó 20.000.000đ là lương theo công việc của tháng, còn 730.000đ là tiền ăn trưa hàng tháng được hỗ trợ bằng tiền. Theo quy định của luật thuế TNCN hiện nay thì mức ăn trưa, ăn ca được trừ khỏi thu nhập chịu thuế tối đa là 730.000đ/tháng (nếu trả bằng tiền).

Do vậy 730.000đ tiền ăn trưa không phải là thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

=> Mức thu nhập chịu thuế của ông A trong tháng 4/N là:

20.730.000đ – 730.000đ = 20.000.000đ

=> Thuế thu nhập cá nhân của ông A được tính như sau (giả sử ông A có 1 người phụ thuộc):

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Giảm trừ gia cảnh

= 20.000.000đ – (11.000.000đ + 4.400.000đ) = 4.600.000đ/tháng

Với thu nhập này ông A có thu nhập tính thuế ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến, thuế suất 5%.

=> Số thuế TNCN tháng 4/N là: 4.600.000 x 5% = 230.000đ

XEM CÁCH TÍNH THUẾ TNCN CỤ THỂ:

KHÓA HỌC ONLINE TỐT CHO BẠN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99