Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

0

Ngày 01/06/2016 chính phủ ban hành nghị định 50/2016/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Việc ra đời nghị định 50/2016/NĐ-CP đáp ứng yêu cầu của luật  đầu tư số 67/2014/QH13 và luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Cùng xem nội dung chi tiết của nghị định 50/2016/NĐ-CP và tải về ở file đính kèm

CHÍNH PHỦ                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 50/2016/NĐ-CP                                                                                                                Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

– Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
– Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
– Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
– Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
– Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
– Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
2. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư quy định tại Nghị định này bao gồm các hành vi sau:
a) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư công;
b) Vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư tại Việt Nam và hoạt động đầu tư ra nước ngoài;
c) Vi phạm quy định trong lĩnh vực quản lý đấu thầu;
d) Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
3. Các hành vi vi phạm hành chính khác liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư chưa được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
Điều 2. Đối tượng bị xử phạt
Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
….
Các bạn tải về toàn bộ nội dung nghị định 50/2016/NĐ-CP tại file đính kèm nhé
>>> Link tải: Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/07/2016 và thay thế nghị định 155/2013/NĐ-CP

BẠN NÊN XEM:
Không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không?
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
– Luật đầu tư số 67/2014/QH13

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299