Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

0

Ngày 04/10/2016 chính phủ ban hành nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài. Theo đó kể từ ngày 01/01/2017 nghị định này sẽ có hiệu lực và khi đó mức lệ phí môn bài dành cho tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ  chỉ còn 2 mức là: 3.000.000đ/năm đối với tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Và 2.000.000đ/năm đối với những tổ chức còn lại. Thuế môn bài cũng chính thức được đổi tên thành Lệ phí môn bài.

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Chi tiết về nghị định số 139/2016/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ MÔN BÀI

 • Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
 • Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
 • Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về lệ phí môn bài.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định người nộp lệ phí môn bài; miễn lệ phí môn bài; mức thu và khai, nộp lệ phí môn bài.

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
 3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
 4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp,
 5. đơn vị vũ trang nhân dân.
 6. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 7. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).
 8. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 3. Miễn lệ phí môn bài

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

Tải về Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và sẽ hết hiệu lực thi hành đối với nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 quy định về thuế môn bài và điều 18 nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013.About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99