Những công việc kế toán thuế có thể bạn đang quên

0

Để giúp các bạn có thể hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một năm tài chính. vaa.com.vn chia sẻ với bạn một số công việc kế toán thuế mà có thể bạn đang quên trong quá trình làm. Những công việc kế toán thuế này có thể không khó, nhưng do ít phát sinh nên nhiều bạn chưa nắm rõ. Bạn tham khảo nhé:

I. Một số bút toán có thể bạn đang thiếu?

1/ Đầu năm tài chính hạch toán không chuyển lợi nhuận

+ Nếu năm trước lãi:

Nợ TK 4212/ Có TK 4211

+ Nếu năm trước lỗ:

Nợ TK 4211/ Có TK 4212

2/ Chỉ hạch toán nộp lệ phí môn bài mà không hạch toán chi phí

+ Tính lệ phí môn bài vào chi phí (hay quên)

Nợ TK 6422 (hoặc 6425 với doanh nghiệp lớn) / Có TK 3339

+ Chi tiền nộp lệ phí môn bài:

Nợ TK 3339/ Có TK 112

(Các khoản nộp vào ngân sách nhà nước nên thông qua 333x)

3/ Không hiểu bản chất bút toán kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

Nợ TK 3331/ Có TK 133 (số tiền nhỏ hơn của 1 trong 2 tài khoản)

+ Bút toán này có thể hạch toán vào cuối tháng hoặc cuối quý tùy thuộc đơn vị bạn kê thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý và chỉ hạch toán ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp VAT khấu trừ.

+ Số tiền thuế kết chuyển là số tiền nhỏ hơn của 1 trong 2 tài khoản.

Công việc kế toán thuế có thể bạn đang quên

Công việc kế toán thuế có thể bạn đang quên

4/ Hạch toán tính lương vào chi phí thì lại lấy số tiền thực lĩnh. Số tiền để hạch toán vào chi phí là số tiền phải trả công nhân viên trước khi trích nộp cách khoản trừ vào lương.

5/ Có phát sinh tăng công cụ dụng cụ, tài sản cố định, chi phí trả trước nhưng không theo dõi để phân bổ  chi phí hàng kỳ, dẫn đến thiếu chi phí và sai lệch giữa Cân đối tài khoản với Bảng tổng hợp theo dõi CCDC, chi phí trả trước (tài khoản 242), Bảng khấu hao tài sản cố định (tài khoản 214).

6/ Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà không hạch toán tính chi phí thuế TNDN

+ Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định

Nợ TK 8211/ Có TK 3334 (hay quên)

+ Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

Nợ TK 3334 /Có TK 111, 112,. . .

Cuối năm, khi xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán của năm tài chính:

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch nộp thừa ghi:

Nợ TK 3334/ Có TK 8211

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch thiếu, ghi:

Nợ TK 8211/ Có TK 3334

+ Khi thực nộp số chênh lệch thiếu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3334/ Có các TK 111; 112

(Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần lưu ý những khoản chênh lệch giữa kế toán và thuế, những chi phí không được trừ và thực hiện chuyển lỗ đúng quy định (nếu có))

II. Một số công việc kế toán thuế có thể bạn đang quên

1/ Năm trước có thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư mà quên không nộp tờ khai 01/MBAI (hạn 30/01 năm sau)

2/ Quên không điều chỉnh lại tỷ lệ phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung cả năm.

Nếu doanh nghiệp bạn đồng thời có hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế GTGT trong năm N và đã thực hiện phân bổ số VAT đầu vào dùng chung trong mỗi kỳ kê khai, thì cuối năm này bạn cần tổng hợp lại số VAT đầu vào dùng chung của cả năm để phân bổ lại theo doanh thu cả năm. Số liệu sau phân bổ lại được điều chỉnh (tăng cộng, giảm trừ) vào chỉ tiêu 25 trên hồ sơ khai thuế GTGT của tháng 12 hoặc quý 4 năm N.

Xem >> Cách phân bổ số thuế giá trị gia tăng đầu vào dùng chung

3/ Quên xác định nghĩa vụ kê khai thuế giá trị gia tăng, dẫn đến sai kỳ khai thuế

Việc kê khai thuế GTGT theo tháng hay quý ổn định trong năm dương lịch. Cứ hết 1 năm là bạn phải xác định lại kỳ kê khai cho năm tiếp sau. Mốc doanh thu để xác định xem năm tiếp theo bạn thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý là 50 tỷ đồng/năm. Doanh thu này được cộng từ tất cả các tờ khai thuế giá trị gia tăng trong năm.

+ Nếu bạn đang kê khai thuế GTGT theo quý mà:

 • Tổng doanh thu năm vừa qua > 50 tỷ thì năm sau tự động chuyển lên kê khai thuế GTGT theo tháng
 • Tổng doanh thu năm vừa qua < 50 tỷ thì năm sau tiếp tục được kê khai theo quý.

+ Nếu bạn đang kê khai thuế GTGT theo tháng mà:

 • Tổng doanh thu năm vừa qua > 50 tỷ thì năm sau tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng
 • Tổng doanh thu năm vừa qua < 50 tỷ, bạn đủ điều kiện chuyển kê khai theo quý:
  • Nếu Bạn nộp công văn xin chuyển kỳ kê khai theo quý, hạn nộp công văn là 31/01 năm tiếp theo. Thì năm tiếp theo bạn được kê khai theo quý.
  • Nếu bạn không nộp công văn thì bạn tiếp tục kê khai thuế GTGT theo tháng.

4/ Nhầm lẫn kỳ khai thuế thu nhập cá nhân từ tháng sang quý và ngược lại

Theo quy định thì kỳ khai thế thu nhập cá nhân tương ứng với kỳ khai thuế giá trị gia tăng. Tức là:

 • Nếu thuế GTGT kê khai theo Tháng thì kỳ khai thuế TNCN cũng kê khai theo Tháng.
 • Nếu thuế GTGT kê khai theo Quý thì kỳ khai thuế TNCN cũng kê khai theo Quý.

Nhưng một năm nào đó bạn xác định lại nghĩa vụ kê khai thuế GTGT như hướng dẫn ở mục 2 nêu trên và bạn có sự thay đổi kỳ kê khai thuế GTGT, nhưng bạn lại không thay đổi kỳ kê khai thuế TNCN. Dẫn đến nộp sai tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó hãy hết sức chú ý nhé.

5/ Hết quý 3 hàng năm chưa tạm nộp đủ số thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Bạn hãy nhớ quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp dưới đây để không bị quên:

 • Số tạm nộp tối thiểu của 3 quý đầu năm ít nhất bằng 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán.
 • Thời hạn để tạm nộp 75% số thuế TNDN của 3 quý đầu năm là 31/10 hàng năm (là ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 3).
 • Nếu tạm nộp không đủ 75% số thuế TNDN cần nộp thì sẽ bị tính chậm nộp trên số nộp thiếu từ ngày 01/11 (là ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 3) đến ngày thực nộp.

Như vậy hết quý 3 hàng năm là bạn phải có thao tác cộng tổng doanh thu của 3 quý đầu năm lại, cộng tổng số thuế TNDN đã tạm nộp lại, để xác định xem đã tạm nộp đủ theo quy định hay chưa.

Xem >> Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Trên đây là danh sách một số công việc kế toán thuế mà có thể bạn đang quên hoặc chưa hiểu hết về nó. Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp mà có thể còn những công việc khác nữa. Hy vọng với những phân tích trên thì bạn đã nắm được công việc của mình. Chú ý và cẩn thận một chút thôi thì bạn sẽ bớt vất vả hơn rất nhiều. Chúc các bạn thành công nhé.

Xem thêm về công việc kế toán:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99