#5-Những loại thuế áp dụng với nhà thầu nước ngoài?

0

Khi tìm hiểu về thuế nhà thầu chúng ta đã đề cập với nhau rằng. Không có tên gọi thuế nhà thầu mà là các loại thuế áp dụng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài. Nên chúng ta quen gọi là thuế nhà thầu.

>> Thuế nhà thầu là gì?

Theo hướng dẫn của Bộ tài chính thì các loại thuế áp dụng với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc thuế thu nhập cá nhân. Tùy đối tượng nước ngoài là tổ chức hay là cá nhân và áp dụng loại thuế phù hợp. (Nếu có phát sinh các loại thuế, phí và lệ phí khác, Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.)

Loại thuế áp dụng với nhà thầu nước ngoài

Loại thuế áp dụng với nhà thầu nước ngoài

1/ Thuế nhà thầu với tổ chức nước ngoài:

Với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

2/ Thuế nhà thầu với cá nhân nước ngoài:

Với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

+ Với đối tượng 1 thì thuế GTGT và thuế TNDN sẽ được tính theo các phương pháp tính được hướng dẫn bởi thông tư về thuế nhà thầu (hiện tại là thông tư 103/2014/TT-BTC)

+ Với đối tượng 2 thì thuế GTGT được tính theo các phương pháp tính của thông tư hướng dẫn về thuế nhà thầu. Còn thuế TNCN thì vẫn áp dụng theo hướng dẫn của pháp luật về thuế TNCN (hiện tại là thông tư 111/2013/TT-BTC)

Trong phạm vi của loạt bài viết về thuế nhà thầu nước ngoài này. Chúng ta chỉ tìm hiểu về thuế nhà thầu với đối tượng 1 (là tổ chức).

3/ Về bản chất thì thuế nhà thầu đối với tổ chức nước ngoài chính là sự kết hợp của thuế GTGT và thuế TNDN.

Với thuế GTGT thì có 2 phương pháp tính:
– Phương pháp trực tiếp trên doanh thu (=Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ chịu thuế GTGT trên DT)
– Phương pháp khấu trừ (Bù trừ giữa thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra)

Với TNDN cũng có 2 phương pháp tính:
– Phương pháp trực tiếp trên doanh thu (=Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ chịu thuế TNDN trên doanh thu)
– Phương pháp khấu trừ (Bù trừ doanh thu và Chi phí)

4/ Từ đó để tính được thuế nhà thầu với tổ chức nước ngoài thì có 3 phương pháp:

1/ Phương pháp khấu trừ:
Tính thuế GTGT khấu trừ và Tính thuế TNDN khấu trừ.

2/ Phương pháp trực tiếp:
Tính thuế GTGT trực tiếp và Tính thuế TNDN trực tiếp.

3/ Phương pháp hỗn hợp:
Tính thuế GTGT khấu trừ và Tính thuế TNDN trực tiếp

Trong 3 phương pháp trên thì phương pháp mà bên Việt Nam phải kê khai, nộp thay thuế nhà thầu chính là phương pháp 2. Và trong loạt bài hướng dẫn về thuế nhà thầu, chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu về phương pháp 2.

Ok. Vậy thôi nhỉ. Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các phương pháp trên. Tạm biệt các bạn!

Xem thêm về thuế nhà thầu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99