Những THAY ĐỔI MỚI NHẤT về chi phí không được trừ và được trừ

0

Chi phí không được trừ là một nội dung mà được rất nhiều bạn kế toán quan tâm. Bạn cần phải biết trong vô vàn những khoản chi mà doanh nghiệp đã chi ra những khoản nào được cơ quan thuế chấp nhận những khoản nào không được cơ quan thuế chấp nhận và liệt và chi phí không được trừ. Khi đã nắm được những nội dung đó thì bạn sẽ làm công tác kế toán tốt hơn. Hạn chế được thấp nhất những rủi ro bị xuất toán chi phí cho doanh nghiệp bạn.

Ngày 22/6/2015 Bộ tài chính ban hành thông tư 96/2015/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính”

Dowload nội dung đầy đủ: http://bit.ly/ThongTu96-2015-TT-BTC

Dưới đây Học Viện Kế Toán Việt Nam đã sàng lọc chi tiết những điểm thay đổi mới nhất sửa đổi bổ sung cho thông tư 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN. Bạn đọc kỹ và cập nhật ngay nhé…

+ Sửa đổi về hồ sơ đối với hàng hóa… bị tổn thật do thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn và bất khả kháng không được bồi thường, do hao hút tự nhiên, hết hạn sử dụng phải tiêu hủy…

  • Theo đó, Doanh nghiệp không phải gửi “Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý giải trình về tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn”.
  • Doanh nghiệp không cần có “Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn”.
  • Toàn bộ hồ sơ được lưu tại DN và xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra (không phải nộp cho cơ quan thuế)

+    Bổ sung “Nhà trẻ, Thư viện, Khu thể thao, các chi phí mua sắm, xây dựng máy móc thiết bị, cơ sở vậy chất là TSCĐ dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp” vào tiết a, điểm 2.2, khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC. Theo đó khấu hao đối với những công trình trên được tính vào chi phí được trừ.

+    Gộp tiết i, k vào e (điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC): “Một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:”

+    Sửa đổi điểm 2.3 khoản 2 điều 6 thông tư 78 như sau:

      “2.3. Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đối với một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa đã được Nhà nước ban hành định mức.” .

      Bỏ đoạn: Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp.

+    Bổ sung điểm 2.5, vào khoản 2, điều 6, thông tư 78: quy định rõ ràng chi phí đi thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình:

      “2.5. Chi tiền thuê tài sản của cá nhân không có đầy đủ hồ sơ, chứng từ dưới đây:

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ để xác định chi phí được trừ là hợp đồng thuê tài sản, chứng từ trả tiền thuê tài sản và chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

– Trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân mà tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận tiền thuê tài sản chưa bao gồm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân) và doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp được tính vào chí phí được trừ tổng số tiền thuê tài sản bao gồm cả phần thuế nộp thay cho cá nhân.”

+    Chi bảo hiểm nhân thọ cho người lao động phải được quy định cụ thể trong một trong các văn bản sau của DN: Hợp đồng lao động, Thảo ước LĐ tập thể, Quy chế tài chính…

+    Bỏ quy định về “Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.” (tại điểm 2.8 khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC)

+    Bổ sung trường hợp cá nhân đi công tác theo điều động của DN được phép dùng thẻ ngân hàng của cá nhân để thanh toán các khoản chi và được tính vào chi phí được trừ…(việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng cá nhân này phải được quy định trong quy chế Công ty (tại điểm 2.9 khoản 2, điều 4 thông tư 96/2015/TT-BTC)

+    Bỏ điểm 2.10, khoản 2, điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC “Phần trích nộp các quỹ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động vượt mức quy định; phần trích nộp kinh phí công đoàn cho người lao động vượt mức quy định”.

+    Bỏ cụm từ “Quỹ có tính chất an sinh xã hội”, “Bảo hiểm nhân thọ” trong quy định về phần vượt chi 01 triệu đồng/tháng/người… (tại điểm 2.11, khoản 2, điều 6 thông tư 78)

+    Bỏ quy định về phải lập bảng kê 02/TNDN đối với trường hợp thanh toán tiền điện nước cho chủ nhà hoặc nhà cung cấp điện nước khi đi thuê nhà làm trụ sở, địa điểm kinh doanh…

+ Quy định chi tiết việc thiếu vốn điều lệ phải đi vay ngoài: Theo đó, phần chi phí lãi vay của số chênh lệch lớn hơn giữa Số đi vay và số vốn điều lệ còn thiếu vẫn được tính vào chi phí được trừ. (tại điểm 2.18, khoản 2, điều 4 thông tư 96). Và vẫn bị khống chế mức 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố nếu vay ngoài của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế.

+    Bỏ quy định về khống chế 15% chi phí quảng cáo, tiếp thị, khánh tiết, hội nghị…

+    Bổ sung hướng dẫn chi tiết các khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, khoản chi có tính chất phúc lợi, (hiếu, hỉ…) (tại điểm 2.30, khoản 2, điều 4 thông tư 96)

+    Bổ sung điểm mới về số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tại điểm 2.34, khoản 2, điều 4, thông tư 96)

Ngoài ra còn có:

+    Sửa đổi thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động dịch vụ: “b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC”.

+    Thay thế Khoản 22 Điều 7 thông tư 78 bằng Khoản 22 mới như sau:…

+    Sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 9 thông tư 78

      “Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định)”…

   – “Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chia, tách thành doanh nghiệp khác và đang còn trong thời gian chuyển lỗ theo quy định thì số lỗ này sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách theo tỷ lệ vốn chủ sở hữu được chia, tách”.

      Còn một số thay đổi về Thu nhập được miễn thuế, Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, Ưu đãi thuế TNDN, … bạn tham khảo chi tiết tại thông tư 96 nhé.

Chúc bạn may mắn và thành công!

HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – HUẤN LUYỆN KẾ TOÁN THỰC TẾ

Link dowload nội dung đầy đủ của thông tư 96/2015/TT-BTC http://bit.ly/ThongTu96-2015-TT-BTC

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299