Phụ lục về khung khấu hao TSCĐ theo thông tư 45/2013/TT-BTC

0

Phụ lục trích khấu hao tài sản cố định hiện tại được hướng dẫn tại thông tư số 45/2013/TT-BTC. Theo đó tài sản cố định được chia thành từng nhóm, và mỗi một nhóm như vậy có khung khấu hao khác nhau.

Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn không biết phụ lục trích khấu hao tài sản cố định này và không nắm được thời gian trích khấu hao của từng loại tài sản, bởi nếu làm sai bạn sẽ không được tính vào chi phí được trừ đối với phần khấu hao vượt khung quy định.

Lựa chọn số năm khấu hao sao cho phù hợp

Khi đưa tài sản cố định vào sử dụng bạn phải căn cứ vào khung khấu hao này để lựa chọn số năm khấu hao cho tài sản. Mỗi nhóm tài sản có số năm sử dụng tối thiểu và số năm sử dụng tối đa. Bạn cần đánh giá được lợi ích kinh tế mang, tuổi thọ kinh tế kỹ thuật, tuổi thọ thực tế của những tài sản cùng loại, sự giảm giá trị của tài sản trên thị trường do ảnh hưởng của công nghệ của thời gian (nếu có)… để lựa chọn số năm phù hợp.

Nói vậy chứ, mấy cái căn cứ đó cũng khó phết đấy bạn, nhiều khi lựa chọn cũng theo cảm tính nữa. Có người lại “chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”, tức là lấy số năm trung bình ở giữa của số năm tối thiểu và tối đa 🙂

PHỤ LỤC I
KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Phụ lục trích khấu hao tài sản cố định

Phụ lục khấu hao tài sản cố định

Phụ lục trích khấu hao tài sản cố định  có thể sẽ được thay đổi bởi những văn bản hướng dẫn sau này. Vậy bạn hãy thường xuyên cập nhật trên vaa.com.vn nhé.

Nội dung thông tư 45 bạn Tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm về khấu hao:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99