Phương pháp hạch toán hàng bán bị trả lại

0

Với các Công ty hoạt động về thương mại – buôn bán hàng hóa thì việc trả lại hàng và nhận lại hàng bán bị trả lại là không thể tránh khỏi. Vậy khi gặp trường hợp này bạn hạch toán kế toán như thế nào? Đứng ở mỗi vị trí kế toán của từng đơn vị bạn sẽ xử lý ra sao?

1/ Kế toán tại đơn vị trả lại hàng (trả lại hàng mua)

Khi xuất trả lại hàng mua thì => Hàng hóa giảm, thuế đầu vào giảm, giảm khoản phải trả hoặc thu lại được bằng tiền
(Chú ý: Khi trả lại hàng kế toán phải xuất hóa đơn, trên hóa đơn xuất trả hàng phải ghi rõ là “trả lại hàng theo hóa đơn số..….” Nếu không sẽ bị coi là hóa đơn bán ra và phải ghi nhận doanh thu khi tính thuế TNDN và phải nộp thuế GTGT đầu ra)
Nợ TK 331, 111, 112
Có TK 156 (giá theo hóa đơn mua trước đó)
Có TK 133

2/ Kế toán tại đơn vị nhận lại hàng (hàng bán bị trả lại)

Nghiệp vụ này được hiểu là trước đó DN đã xuất hàng hóa hoặc thành phẩm bán cho người mua, nhưng vì một lý do nào đó người mua không đồng ý một phần hoặc toàn bộ lô hàng và trả lại cho DN.
Trước đó khi bán hàng kế toán đã ghi nhận tăng doanh thu, tăng thuế đầu ra phải nộp nhà nước, tăng khoản phải thu hoặc tăng tiền, ghi nhận tăng giá vốn và giảm hàng hóa, thành phẩm trong kho… Bây giờ hàng bán bị trả lại thì doanh thu giảm, thuế GTGT phải nộp giảm, phải thu khách hàng giảm hoặc trả lại tiền cho khách hàng, giá vốn giảm, hàng nhập lại và kho tăng.
+ Bút toán 1:
Nợ TK 156 (theo giá vốn khi xuất bán)
Có TK 632 (theo giá vốn khi xuất bán)
+ Bút toán 2:
Nợ TK 5212 (QĐ 48), TK 531 (QĐ 15) (giá theo hóa đơn)
Nợ TK 3331
Có TK 131, 111, 112

Chia sẻ của HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM
Chúc bạn thành công!

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299