Phương pháp tính giá xuất kho thực tế đích danh

0

Đối với phương pháp tính giá xuất kho thực tế đích danh thì hàng hóa, sản phẩm khi xuất bán hoặc xuất sử dụng, giá trị xuất kho sẽ được lấy theo giá nhập của lô tương ứng (xuất lô nào thì lấy giá nhập của lô đó). Đây là phương pháp chính xác tuyệt đối, tuân thủ theo nguyên tắc doanh thu phù hợp với chi phí của doanh nghiệp. Không những thế, giá trị của hàng tồn kho được phản ánh chính xác giá trị.

Tuy nhiên, doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp xuất kho thực tế đích danh này sẽ đòi hỏi việc tổ chức kho vận khắt khe. Chỉ có thể áp dụng đối với những doanh nghiệp có ít mã hàng và có giá trị lớn, việc tổ chức kho vận theo phương pháp này đòi hỏi phải chia tách và theo dõi kho gây nhiều khó khăn.

Ưu, nhược điểm của phương pháp tính giá xuất kho thực tế đích danh

phương pháp tính giá xuất kho thực tế đích danh

Ưu, nhược điểm phương pháp thực tế đích danh

Ví dụ: Tình hình nhập xuất trong tháng 2/N của Học Viện Kế Toán Việt Nam như sau:

  • Đầu kỳ tồn kho: 5 chiếc Canon LBP 2900, đơn giá 2.000.000đ
  • Ngày 01/2 nhập : 20 chiếc Canon LBP 2900, đơn giá 2.200.000đ/chiếc
  • Ngày 08/2 nhập : 10 chiếc Canon LBP 2900, đơn giá 2.000.000đ/chiếc
  • Ngày 08/02 xuất : 15 chiếc Canon LBP 2900 từ lô hàng nhập ngày 01/02
  • Ngày 22/2 xuất : 15 chiếc Canon LBP 2900. 5 Chiếc từ lô tồn đầu kỳ, 10 chiếc từ lô nhập ngày 08/02

Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh như sau:

Ngày 08/02, theo phương pháp này lô hàng nào lấy ra thì khi xuất sẽ xuất theo giá nhập của lô đấy

=> Xuất 10 chiếc x 2.200.000 (đơn giá nhập ngày 01/02)

Ngày 22/2 xuất 15 chiếc: 5 chiếc x 2.000.000 (đơn giá lô tồn đầu kỳ) và 10 x 2.000.000 ( theo đơn giá nhập ngày 08/02)

Để có thể thực hành tốt hơn về phương pháp xuất kho thực tế đích danh, bạn có thể tự tạo ra các bài tập ví dụ để làm, hoặc liên hệ Học Viện Kế Toán Việt Nam qua các chương trình huấn luyện kế toán thực tế:

Xem các phương pháp xuất kho khác:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99