Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

0

Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh là một trong các phương pháp ít được áp dụng tại các doanh nghiệp. Phương pháp này thường được áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh và TSCĐ phải thoả mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Là tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua sử dụng)
  • Là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường thí nghiệm.

1. Cách xác định mức khấu hao theo phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Đến những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định, thì kể từ năm đó mức khấu hao tài sản cố định được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

Ví dụ về phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

  • Công ty A mua 1 thiết bị sản xuất linh kiện điện tử mới với nguyên giá là 100 triệu đồng.
  • Thời gian sử dụng của TSCĐ này là 5 năm.

Tỷ lệ khấu hao hàng năm của TSCĐ theo phương pháp khấu hao đường thẳng là:
= 1 / 5 x 100 = 20%

Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

= 20% x 2 (hệ số điều chỉnh) = 40%

(Vì thời gian sử dụng là 5 năm, nằm trong khoảng 4 – 6 năm của bảng hệ số điều chỉnh, nên hệ số điều chỉnh = 2)

Mức trích khấu hao hàng năm của TSCĐ trên được xác định cụ thể theo bảng dưới đây:

Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Trong đó:

+ Từ năm thứ 1 đến thứ 3 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh lớn hơn mức khấu hao tính theo phương pháp đường thẳng trên giá trị còn lại (so sánh cột 4 và cột 8)

Do vậy mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Đến năm thứ 4 ta thấy mức khấu hao tính theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh = 21.600.000đ x 40% = 8.640.000đ nhỏ hơn mức khấu hao bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại (21.600.000đ : 2 năm = 10.800.000đ)

Do vậy từ năm thứ 4 trở đi mức khấu hao năm được tính bằng cách lấy giá trị còn lại / (chia) số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

2. Những ưu, nhược điểm của khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

+ Ưu điểm: Thu hồi vốn nhanh, hạn chế được sự mất giá do hao mòn vô hình gây ra. Do thu hồi vốn nhanh vì vậy sẽ làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nhược điểm: Đối với những sản phẩm hoặc loại hình kinh doanh mà tiêu thụ chậm sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy TSCĐ hoạt động phải đạt năng suất cao.

Bạn có thể tham khảo thêm về phương pháp trích khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh tại quy định của thông tư 45/2013/TT-BTC và phụ lục khấu hao TSCĐ số 02 ban hành kèm theo thông tư này.

Xem thêm về khấu hao:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99