Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

0

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điều 7 quyết định 959/QĐ-BHXH. Theo đó phương thức đóng BHXH bắt buộc được quy định theo từng kỳ: hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, theo địa bàn… Cụ thể:

Căn cứ điều 7, quyết định 959/QĐ- BHXH

1. Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hằng tháng:

Với phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo tháng thì chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Phương thức đóng BHXH bắt buộc 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
Như vậy đơn vị có thể lựa chọn phương thức đóng BHXH bắt buộc theo tháng hoặc 3 tháng hoặc 6 tháng một lần. Và thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là ngày cuối cùng của kỳ đóng bảo hiểm đã lựa chọn.

3. Phương thức đóng BHXH bắt buộc theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc | Phương thức đóng BHXH

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc | Phương thức đóng BHXH

4. Đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Phương thức đóng BHXH bắt buộc là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4.1. Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH.

4.2. Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

5. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH

Thực hiện theo Văn bản quy định của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

6. Đối với trường hợp đóng cho thời gian còn thiếu không quá 6 tháng quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Điều 5.

6.1. Người lao động đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

6.2. Thân nhân của người lao động chết đóng một lần cho số tháng còn thiếu cho cơ quan BHXH huyện.

Trên đây là những quy định về phương thức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Có thể thấy hiện nay phương thức đóng BHXH bắt buộc khá linh hoạt đối với các đơn vị tham gia. Để biết rõ hơn nữa bạn có thể tham khảo tại quyết định 959/QĐ-BHXH, ngày 09/09/2015, hiệu lực 01/12/2015.

BẠN NÊN ĐỌC:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99