Từ ngày 01/01/2018 HĐLĐ 1 tháng cũng phải tham gia bảo hiểm

0

Trước đến nay hầu hết các bạn đều quen với việc tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi hợp đồng lao động của họ đủ 3 tháng trở lên. Nhưng theo Luật bảo hiểm mới nhất số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và Quyết định số 959/QĐ-BHXH, ngày 09 tháng 09 năm 2015 – hướng dẫn một số nội dung của luật số 58.

Căn cứ Điều 4, khoản 1, điểm 1.1 và 1.2– Quyết định số 959/QĐ-BHXH

“Điều 4. Đối tượng tham gia

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);”

Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Quyết định số 959/QĐ-BHXH

Căn cứ điều 124, luật bảo hiểm số 58 – Hiệu lực thi hành

“1.    Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của luật này thì hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

=> Như vậy kể từ ngày 01/01/2016 đối tượng tham gia BHXH bắt  buộc là lao động có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

=> Kể từ ngày 01/01/2018 đối tượng tham gia BHXH bắt  buộc là lao động có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên.

Ngoài ra cũng theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm bắt buộc sẽ thực hiện như sau:

  • Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

Xem thêm về bảo hiểm:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99