Quyết toán thuế TNCN với lao động vừa ký thử việc, vừa ký chính thức trong 1 năm

0

Quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc sau đó được nhận làm chính thức luôn trong năm. Đây là trường hợp một người lao động khi vào làm thì ký hợp đồng thử việc. Sau thời gian thử việc thì được nhận vào làm chính thức, 2 loại hợp đồng này được ký trong cùng một năm. Trường hợp này khá phổ biến, nhưng khi quyết toán thuế TNCN cuối năm thì kế toán chúng ta hay bị lúng túng bởi trong cùng một năm mà cá nhân này phát sinh 2 biểu tính thuế:

  • Thời gian thử việc: Khấu trừ thuế biểu toàn phần 10% (do hợp đồng dưới 3 tháng)
  • Thời gian chính thức: Khấu trừ thuế biểu lũy tiến từng phần.

Vậy khi quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc này thì chúng ta phải làm thế nào? Bởi mỗi biểu thuế thì có bảng kê quyết toán khác nhau.

Chúng ta chia ra 2 trường hợp sau:

1/ Người lao động không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp (kể cả trường hợp nghỉ việc trước thời điểm quyết toán).

Trường hợp này khi quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc sau đó làm chính thức luôn thì kế toán làm như sau:

+ Với thu nhập của thời gian thử việc: Kê vào phụ lục quyết toán biểu thuế toàn phần (05-2BK)
+ Với thu nhập của thời gian làm chính thức: Kê vào phụ lục quyết toán biểu lũy tiến từng phần (05-1BK), nhưng không tích ủy quyền quyết toán thay.

Note: Khi cá nhân không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp không quyết toán thay mà chỉ kê khai thu nhập trên bảng kê. Kế toán cấp chứng từ khấu trừ thuế và/hoặc thư xác nhận thu nhập cho người lao động. Cá nhân đó phải tự đi quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế (nếu thuộc trường hợp phải quyết toán thuế TNCN).

Quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân với lao động thử việc

2/ Người lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp (doanh nghiệp quyết toán thay thuế TNCN cho người lao động).

Trường hợp này khi quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc sau đó làm chính thức luôn trong năm thì kế toán làm như sau:

Cộng gộp toàn bộ thu nhập chịu thuế, thuế TNCN của người lao động lại, bao gồm cả thời gian thử việc và thời gian chính thức. Kê khai hết vào phụ lục quyết toán biểu lũy tiến từng phần (05-1BK). Tích ủy quyền quyết toán thay => Xong

Theo hướng dẫn tại công văn 3611/CT-TTHT của Cục thuế TP. HCM ngày 16/04/2019.

Trên đây là phân tích và hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNCN với lao động thử việc vừa ký hợp đồng thử việc vừa ký chính thức luôn trong một năm. Nếu còn vướng mắc vui lòng đặt câu hỏi ở phần thảo luận.

Chúc các bạn may mắn và thành công!

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99