Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì?

0

Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì? Là việc người nộp thuế sử dụng những hóa đơn, chứng từ mà không được pháp luật công nhận, bao gồm các trường hợp sau:

1. Các trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả;
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;
 • Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn;
 • Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;
 • Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
 • Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.
  Ví dụ:

  • DN A nhận hóa đơn của DN B lập hóa đơn ngày 05/04,
  • CQT xác định ngày DN B không hoạt động tại địa điểm KD là 10/04.
  • Nhưng công an xác định DN B là DN “ma”, thành lập để mua bán hóa đơn.
Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì?

Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì?

2. Hậu quả pháp lý

 • Đương nhiên là bạn sẽ bị loại những hóa đơn này
 • Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Truy thu tiền thuế (nếu có)
 • Tính tiền chậm nộp tiền thuế (nếu có)
 • Có thể bị liệt vào danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

Trên đây là những trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ ko hợp pháp. Bạn hãy luôn nhớ và tránh nhé. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Xem thềm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99