Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Tài sản cố định đã khấu hao hết thì phải làm gì cả nhà ơi?

Tài sản cố định đã khấu hao hết thì phải làm gì – Nhiều bạn kế toán lúng túng trong trường hợp này. Nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó điển hình có 2 câu hỏi phổ biến:

Chúng ta cùng đi trả lời từng câu hỏi một nhé:

1. Trường hợp tài sản cố định đã khấu hao hết mà vẫn tiếp tục sử dụng

Thì đơn giản chúng ta cứ dùng thôi. Nó vẫn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thì chúng ta vẫn sài bình thường. Nhưng có điều là khi nó đã khấu hao hết rồi thì CẤM có trích khấu hao nó nữa nhé.

Khi này nguyên giá của nó trên sổ sách kế toán vẫn còn hiển hiện. Cơ mà vì đã khấu hao hết rồi nên khi lập báo cáo tài chính, thì trên thuyết mình báo cáo tài chính phải ghi rõ nguyên giá của những TSCĐ đang sử dụng là bao nhiêu, của những TSCĐ đã khấu hao hết là bao nhiêu.
Vậy thôi 🙂

Tài sản cố định đã khấu hao hết (ảnh minh họa)

2. Trường hợp tài sản cố định đã khấu hao hết, không dùng nữa

+ Không dùng nữa mà bạn vẫn cứ lưu tại doanh nghiệp mình thì nó cũng như trường hợp 1 thôi.

+ Không dùng nữa mà mang đi thanh lý thì bạn có một khoản thu về

Hồ sơ thanh lý TSCĐ đã khấu hao hết gồm:

3. Hạch toán thanh lý TSCĐ đã khấu hao hết

+ Phản ánh số thu về thừ thanh lý: Nợ 111, 112, 131/Có 711, Có 33311

+ Ghi giảm tài sản cố định: Nợ 214/Có 211

Về kế toán thuế thì kế toán cần xuất hóa đơn tài chính để giao cho người mua. Giá trị hóa đơn dựa theo hợp đồng mua bán TSCĐ.

Trên đây là chia sẻ về những công việc, lưu lý cần làm khi doanh nghiệp bạn có TSCĐ đã khấu hao hết. Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm về TSCĐ:

Exit mobile version