Thanh toán bù trừ công nợ – Hồ sơ và thủ tục cần có

0

Thanh toán bù trừ công nợ là một trong các điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Căn cứ pháp lý quy định về thanh toán bù trừ công nợ

a. Quy định trong thuế giá trị gia tăng

Trích điểm a, khoản 4, điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC

“4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra (thanh toán bù trừ công nợ), vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.”

b. Quy định trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ điểm c, khoản 1, điều 6, thông tư 78/2014/TT-BTC.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2. Hồ sơ thanh toán bù trừ công nợ

 1. Hợp đồng mua bán, trong hợp đồng ghi rõ có hình thức thanh toán bù trừ công nợ
 2. Lập biên bản đối chiếu bù trừ công nợ tại thời điểm thanh toán bù trừ.
Thanh toán bù trừ công nợ

Thanh toán bù trừ công nợ

3. Mẫu biên bản thanh toán bù trừ công nợ tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU BÙ TRỪ CÔNG NỢ

– Căn cứ vào hợp đồng, hóa đơn, phiếu xuất kho và các chứng từ thanh toán giữa hai bên.

Hôm nay ngày 30 tháng 06 năm 20N, chúng tôi gồm:

Bên A: Công ty A
Địa chỉ: Ở đâu đó
MST: 0123456789
Điện thoại: nếu có

Bên B: Công ty TNHH LỢI VĂN NHUẬN
Địa chỉ: Ở đâu đây
MST: là gì
Điện thoại: nếu có

Cùng nhau tiến hành đối chiếu, bù trừ công nợ từ ngày 01/06/20N – 30/06/20N theo nội dung như sau:

I. Bên A bán hàng cho bên B

 1. Tổng trị giá bên B còn phải trả đầu kỳ: 0 đồng
 2. Tổng trị giá tiền hàng bên B đã mua trong kỳ: 80.000.000 đồng
 3. Tổng số tiền bên B đã thanh toán trong kỳ: 0 đồng
 4. Tổng số tiền bên B còn phải trả cuối kỳ: 80.000.000 đồng

II. Bên B bán hàng cho bên A

 1. Tổng trị giá bên A còn phải trả đầu kỳ: 10.000.000 đồng
 2. Tổng trị giá tiền hàng bên A đã mua trong kỳ: 120.000.000 đồng
 3. Tổng số tiền bên A đã thanh toán trong kỳ: 30.000.000 đồng
 4. Tổng số tiền bên A còn phải trả cuối kỳ: 100.000.000 đồng

III. Bù trừ công nợ giữa hai bên

 1. Tổng công nợ bên A phải thu: 80.000.000 đồng
 2. Tổng công nợ bên A phải trả: 100.000.000 đồng
 3. Chênh lệch bên A phải trả: 20.000.000 đồng

Theo bảng số liệu trên, tính đến hết ngày 30/06/20N, số tiền mà Công ty chúng tôi còn phải trả Quý Công ty là 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

Kính mong quý công ty đối chiếu, xác nhận số liệu và gửi về cho chúng tôi trước ngày 15/07/20N theo địa chỉ trên hoặc bằng bản Fax theo số Fax: xxxxxx hoặc bản scan theo địa chỉ Email: lienhe@CongtyA.vn

ĐẠI DIỆN 2 BÊN KÝ ĐÓNG DẤU

Như vậy các bạn hết sức chú ý khi thanh toán bù trừ công nợ nhé. Phải đảm bảo hồ sơ đầy đủ và chặt chẽ, nếu không sẽ bị xuất toán VAT đã khấu trừ và bị loại khỏi chi phí được trừ. Đây là những kỹ năng rất cơ bản thôi, nhưng nếu các bạn quên thì hậu quả sẽ rất nặng nề khi quyết toán thuế sau này. Và nhớ rằng, sau khi thanh toán bù trừ mà còn số nợ cần phải thanh toán nốt lớn hơn 20trđ thì phải thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng nhé.

Có thể bạn quan tâm:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99