#6-Lưu ý khi bị thanh tra, kiểm tra thuế

0

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động giám sát của cơ quan thuế đối với các hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh nghĩa vụ thuế và tình hình thực hiện thủ tục hành chính thuế, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo pháp luật thuế được thực hiện nghiêm chỉnh trong đời sống kinh tế, xã hội. 

Do đó, định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất cơ quan thuế có thể thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế để giám sát các hoạt động trên. 

Quá trình thanh tra, kiểm tra thuế cơ quan thuế phải tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về quản lý thuế đối với bên thanh tra, kiểm tra cũng như tôn trọng quyền, nghĩa vụ của bên được thanh tra, kiểm tra (doanh nghiệp).

Để nắm được quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thanh, kiểm tra kế toán nên đọc pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Từ đó có thể chủ động được trong quá cơ quan thuế thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục Kiểm tra thuế
Trình tự, thủ tục Thanh tra thuế

1. Phân biệt kiểm tra thuế và thanh tra thuế

Chúng ta hay gộp 2 từ kiểm tra, thanh tra lại rồi gọi nhanh một lần là thanh kiểm tra thuế, hay thanh tra, kiểm tra thuế hay kiểm tra, thanh tra thuế. Tuy nhiên đây là 2 nội dung khác nhau các bạn nhé. Cụ thể thì vaa.com.vn đã link 2 bài viết ở phía trên, bạn có thể xem lại. Quan trọng là bạn phải biết mình bị thanh tra hay kiểm tra thuế. Từ đó nắm được quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình trong cuộc kiểm tra, thanh tra đó.

Khác biệt rõ ràng nhất là Kiểm tra thuế thì có thể kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế hoặc kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Thời gian kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp là 10 ngày (nếu có gia hạn thì cũng chỉ được thêm 10 ngày nữa, tức tối đa là 20 ngày).

Còn Thanh tra thuế thì sẽ thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp. Thời gian thanh tra có thể từ 30 đến 150 ngày (hoặc từ 60 đến 300 ngày nếu được gia hạn thời hạn thanh tra), tùy thuộc vào cấp thanh tra, nội dung thanh tra, tính chất thanh tra, địa bàn thanh tra

2. Lưu ý khi bị KIỂM TRA thuế tại trụ sở doanh nghiệp

2.1. Trước khi cơ quan thuế xuống doanh nghiệp

+ Doanh nghiệp phải nhận được thông báo về kế hoạch kiểm tra trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra.

+ Việc kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp phải có quyết định kiểm tra chính thức. DN được quyền từ chối tiếp đoàn kiểm tra nếu không có quyết định kiểm tra. Quyết định kiểm tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký. Như vậy nếu bạn nhận được quyết định ở ngày thứ 4 trở đi kể từ ngày ký thì Quyết định này không có hiệu lực.

+ Trước khi bắt đầu kiểm tra thì cơ quan thuế phải Công bố quyết định kiểm tra, lập Biên bản công bố quyết định kiểm tra và có chữ ký các bên. Quyết định kiểm tra thuế được công bố trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

+ Khi nhận được Quyết định kiểm tra thuế mà doanh nghiệp muốn hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải gửi văn bản xin hoãn lên cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế Công bố quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp. (lý do hoãn: “người đại diện vắng mặt trong thời gian dài bởi lý do bất khả kháng”, kiểu như giám đốc đi công tác xa chưa về được trong thời gian đó hoặc nằm viện, bla bla…)

+ Tần suất kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp với trường hợp kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề (không phải kiểm tra đột xuất) không quá 01 lần trong 01 năm. (nếu 01 năm mà gặp các anh chị thuế tới 02 lần về kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề thì auto không tiếp lần 2 nha 🙂 )

2.2. Trong quá trình kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp

+ Thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày làm việc tại trụ sở của người nộp thuế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định). Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra; trường hợp phạm vi kiểm tra lớn, nội dung phức tạp thì người đã quyết định kiểm tra có thể gia hạn 01 lần nhưng không quá 10 ngày làm việc tại trụ sở của người nộp thuế (tổng không quá 20 ngày). 

10 ngày làm việc được hiểu thế này: Ví dụ CQT làm việc được 3 ngày rồi, sau đó về đi du lịch 5 ngày, du lịch xong thì tới doanh nghiệp làm việc tiếp 7 ngày nữa, như vậy tổng là được 10 ngày làm việc đó bạn 🙂 )

+ Phải chấp hành quyết định kiểm tra thuế và ký biên bản công bố quyết định kiểm tra thuế.

Khi bạn đã chấp nhận không trì hoãn kiểm tra và để cơ quan thuế xuống công bố quyết định kiểm tra thì bạn phải ký biên bản nhé. Nếu không là bị phạt hành chính đó.

+ Phải cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế (trong nội dung kiểm tra) khi nhận được yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn 06 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu (bằng văn bản). Nếu không sẽ bị phạt hành chính. (nếu thực sự bạn chưa thể cung cấp trong thời gian đó được thì nên có cách ứng xử khéo léo).

+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế.

2.3. Kết thúc quá trình kiểm tra

+ Kết thúc thời hạn kiểm tra, cơ quan thuế sẽ ban hành Biên bản kiểm tra. Doanh nghiệp phải ký Biên bản kiểm tra trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản hoặc ngày cơ quan thuế Công bố công khai biên bản kiểm tra tại doanh nghiệp. (Dù đồng ý hay không đồng ý điểm nào trong kết luận kiểm tra thì bạn vẫn được ghi ý kiến của doanh nghiệp vào Biên bản kiểm tra và phải ký biên bản nhé. Nếu không là bị phạt hành chính. Với những điểm không đồng ý thì doanh nghiệp được phép khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại).

+ Khi đã đồng ý với kết luận của Biên bản kiểm tra thuế thì chấp hành nghiêm Quyết định xử lý vi phạm về thuế (nộp tiền truy thu, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt vi phạm hành chính thuế …)

+ Cơ quan thuế không có thẩm quyền xử phạt vi phạm chế độ kế toán. Ví dụ: kế toán hạch toán sai tài khoản, cơ quan thuế không được phạt doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể đề nghị sang các cơ quan có thẩm quyền khác.

3. Lưu ý khi bị THANH TRA thuế tại trụ sở doanh nghiệp

Về cơ bản thì khi bị thanh tra thuế kế toán cũng có những điểm cần lưu ý như với kiểm tra thuế đã nêu ở trên: 

+ Phải có Quyết định thanh tra. Quyết định thanh tra phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi ban hành Quyết định thanh tra. DN được quyền từ chối tiếp đoàn thanh tra tra nếu không có Quyết định thanh tra.

+ Được thông báo về việc Công bố quyết định thanh tra (bằng lời hoặc văn bản). Công bố quyết định thanh tra được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định thanh tra.

+ Thời hạn thanh tra: Từ 30 ngày trở lên tùy trường hợp. Cụ thể xem tại >> Thủ tục thanh tra thuế

+ Với thanh tra thuế thì đoàn thanh tra được phép: Tạm giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Được phép kiểm kê tài sản liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

+ Các nội dung khác tương tự như với Kiểm tra thuế đã nêu trên.

Trên đây là những điểm lưu ý quan trọng khi doanh nghiệp bạn nhận được thông báo về việc thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp. Nếu có gì còn vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ để cùng chia sẻ nhé. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về thanh tra, kiểm tra thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99