Thời điểm ký số và lập hóa đơn điện tử

0

Hiện nay (2021) nói đến thời điểm ký sốthời điểm lập hóa đơn điện tử thì được hướng dẫn bởi các văn bản sau:

+ Thông tư 68/2019/TTBTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP

+ Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP – hiệu lực từ ngày 01/07/2022, nhưng khuyến khích áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01/07/2022.

1/ Quy định về thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn điện tử của thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

Căn cứ điểm e, khoản 1, điều 3, thông tư 68/2019/TT-BTC

Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Theo quy định này thì có thể thấy rằng ngày ký số và ngày lập hóa đơn điện tử là một ngày.

Thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn điện tử

Thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn điện tử

2/ Quy định về thời điểm ký số và thời điểm lập HĐĐT của nghị định 123/2020/NĐ-CP như sau:

Căn cứ khoản 9, điều 10, nghị định 123/2020/NĐ-CP

Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

>> Theo quy định trên thì sẽ có trường hợp ngày lập hóa đơn điện tử và ngày ký số là khác nhau. Nhưng căn cứ khai thuế của bên bán là ngày lập hóa đơn. (căn cứ khai thuế của bên mua là ngày ký hóa đơn).

Theo 2 quy định trên về thời điểm ký số và thời điểm lập HĐĐT thì có thể thấy:

+ Quy định của thông tư 68/2019/TT-BTC có vẻ bất cập, bởi đâu phải lúc nào lập hóa đơn là ký được luôn, vì kế toán phải kiểm tra, đối chiếu…. (Kiểu như lập hóa đơn lúc 23h30 hôm trước và ký số lúc 00h30 hôm sau).

+ Nếu như vậy thì nghị định 123/2020/NĐ-CP lại ưu thế hơn vì cho phép trường hợp ngày lập hóa đơn và ngày ký số có thể khác nhau. Nhưng như vậy cũng bất cập, vì còn liên quan đến thời điểm kê khai thuế. Nếu hóa đơn đó được lập vào ngày của tháng/quý trước còn ký số lại thuộc ngày của tháng/quý sau. Thì lúc này hóa đơn đó lại được kê khai thuế cho tháng/quý trước. Nhưng kế toán sẽ rất dễ nhầm, dễ quên và lại khai thuế ở tháng/quý sau.

Kết luận:

Trên đây là quy định về thời điểm ký sốthời điểm lập hóa đơn điện tử của 2 văn bản liên quan đến hóa đơn điện tử của từng thời kỳ. Các bạn áp dụng linh hoạt cho từng thời kỳ nhé.

Hiện nay có nhiều nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp. Và để khắc phục các bất cập trên về thời điểm ký số và thời điểm lập hóa đơn thì tùy từng nhà cung cấp dịch vụ mà họ có những giải pháp khác nhau về việc sinh ngày tháng năm cho hóa đơn:

  • Hoặc là ngay khi nhập liệu thì sinh ngày tháng năm luôn
  • Hoặc là chỉ sinh ngày tháng năm lập hóa đơn khi ký số
  • Hoặc là có thể cho người dùng điều chỉnh thủ công ngày tháng năm lập hóa đơn cho phù hợp với ngày tháng ký số.

Do vậy khi bạn có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì bạn cần căn cứ vào tình hình xuất hóa đơn của doanh nghiệp để tìm hiểu và lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho phù hợp nhé.

Chúc các bạn may mắn và thành công!

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99