Thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế?

0

Thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là thời điểm nào? Có phải là ngày bạn xuất hóa đơn tài chính, hay ngày trên hóa đơn thương mại, hay ngày trên tờ khai hải quan thông quan.

Ngoài ra liên quan đến thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu còn có khá nhiều câu hỏi tương tự như:

  • Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu?
  • Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu?
  • Doanh thu tính thuế hàng xuất khẩu được ghi nhận tại thời điểm nào?…

Sở dĩ có nhiều thắc mắc như vậy là do văn bản pháp luật chưa rõ ràng về câu chữ. Do có sự trồng chéo quy định giữa các văn bản. Do quy định của về kế toán và thuế chưa thống nhất nhau…

Cục thuế Hà Nội đã có công văn trả lời doanh nghiệp như sau:

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:

“7. Sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

VậyNgày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan” được hiểu là ngày như thế nào?

Cơ quan thuế trả lời như sau:

Thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu

Thời điểm xác định DT xuất khẩu

Như vậy “Ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan” là “Ngày thông quan trên tờ khai hải quan”

Ok xong nhé các bạn.

Xem thêm về xuất khẩu:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99