Thời hạn đăng ký người phụ thuộc, đăng ký MST người phụ thuộc

0

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc là khi nào? Cần lưu ý gì khi đăng ký MST cho người phụ thuộc. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé:

1/ Đăng ký người phụ thuộc khi nào?

Theo công thức tính thuế TNCN thì:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ gồm: Giảm trừ bản thân, Giảm trừ cho người phụ thuộc, Bảo hiểm bắt buộc, Từ thiện nhân đạo (nếu có)…

Lúc này: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Giảm trừ bản thân – Bảo hiểm – Người phụ thuộc – …

Theo loạt công thức trên thì ta thấy rằng:

Nếu thu nhập tính thuế của bạn nhỏ hơn hoặc bằng  (Mức giảm trừ bản thân + Bảo hiểm nếu có + Từ thiện nếu có) thì đâu còn thu nhập để mà tính thuế nữa. Nên không cần đăng ký người giảm trừ người phụ thuộc.

Nhưng khi kết quả trên mà lớn hơn thì bạn nên đăng ký thêm người phụ thuộc (nếu có) để không phải đóng thuế TNCN hoặc mức đóng sẽ thấp xuống.

(Chưa kể trong thu nhập của bạn mà lại có những khoản không chịu thuế và miễn thuế thì còn nhiều thứ để trừ trước khi dùng đến giảm trừ người phụ thuộc 🙂 )

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc

2/ Thời hạn đăng ký người phụ thuộc là khi nào?

2.1/ Nếu bạn là đối tượng thuộc trường hợp tự quyết toán thuế với cơ quan thuế

Tức là bạn tự ôm hồ sơ lên cơ quan thuế để làm việc đó. Thì hạn đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là trước khi hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm. Hiện nay cá nhân tự quyết toán thuế thì hạn  là 30/04 năm sau năm cần quyết toán.

Ví dụ: Bạn cần quyết toán thu nhập của năm N thì hạn đăng ký người phụ thuộc là 30/04/N+1 (Lưu ý: 30/4 và 01/05 là ngày nghỉ, nên hạn chót sẽ là 02/05/N+1 nhé.

2.2/ Nếu bạn ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN cho mình

Tức việc này là việc của kế toán công ty nơi bạn đang làm việc. Thì:

a/ Với các đối tượng phụ thuộc là: Cha, mẹ, vợ, chồng, con (hiểu thêm ra các bạn nhé)

Thời hạn đăng ký người phụ thuộc chậm nhất là 10 ngày trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN hàng năm (hạn quyết toán của tổ chức trả thu nhập là 31/03 hàng năm).

Ví dụ: Năm cần quyết toán thu nhập là N thì hạn đăng ký người phụ thuộc là 21/03/N+1

b/ Với các đối tượng phụ thuộc còn lại: Anh, chị, ông, bà, cháu, cá nhân khác …

Thời hạn đăng ký giảm trừ chậm nhất là ngày 31/12 năm quyết toán thu nhập

Ví dụ: Năm cần quyết toán thu nhập là N thì hạn đăng ký người phụ thuộc là 31/12/N

Trên đây là quy định về thời hạn đăng ký người phụ thuộc cho từng trường hợp. Bạn tự xét xem mình ở trường hợp nào để áp dụng cho chính xác nhé.

  • Nếu bạn là cá nhân tự đi quyết toán thì bạn đọc mục 2.1
  • Nếu bạn là kế toán làm việc tại doanh nghiệp và đang đang ký MST người phụ thuộc cho nhân viên thì bạn đọc mục 2.2 nhé.

Chúc các đăng ký bạn thành công!

Xem thêm về thuế thu nhập cá nhân!About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99