Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

0

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc phụ thuộc vào phương thức đóng. Thời hạn đóng BHXH bắt buộc được quy định tại điều 7 quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành ngày 09/09/2015, hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015. Cụ thể:

1. Đóng hằng tháng

Trường hợp nộp theo tháng thì thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc (bao gồm cả doanh nghiệp và người lao động chịu), chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc | Thời hạn đóng BHXH

Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc | Thời hạn đóng BHXH

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Trường hợp đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần thì thời hạn đóng BHXH bắt buộc chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH. Những đơn vị đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán. Những đơn vị này cũng có thể đóng theo tháng.

Cũng tại điều 7 quyết định 959/QĐ-BHXH ngoài việc quy định về thời hạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Còn quy định về địa bàn đóng bảo hiểm và việc đóng bảo hiểm đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH. Bài viết sau chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này.

Như vậy việc đóng BHXH bắt buộc có thể đóng theo hằng tháng, theo 3 tháng một lần hoặc 6 một lần. Điểm chung về thời hạn đóng BHXH bắt buộc là đều là ngày cuối cùng của kỳ đóng.

Trên đây là bài hướng dẫn về thời hạn đóng BHXH bắt buộc, nếu còn thắc mắc gì bạn có thể tham khảo thêm tại quyết định 959/QĐ-BHXH.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99