Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất theo luật kế toán

0

Quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất được hướng dẫn tại điều 41, luật kế toán số 88/2015/QH13. Tại văn bản này, tài liệu kế toán được lưu trữ ít nhất là 5 năm và lâu nhất là vĩnh viễn. Việc lưu trữ tài liệu kế toán là hết sức quan trọng, bởi nếu bạn không tuân thủ quy định lưu trữ này bạn sẽ bị phạt theo quy định tại văn bản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Xem >> Xử phạt hành vi vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất theo luật kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán mới nhất theo luật kế toán

Dưới đây là nội dung quy định về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán

Điều 41. Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Tài liệu kế toán phải được đơn vị kế toán bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

2. Trường hợp tài liệu kế toán bị tạm giữ, bị tịch thu thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu kế toán đó; nếu tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hủy hoại thì phải có biên bản kèm theo bản sao chụp tài liệu hoặc bản xác nhận.

3. Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán.

4. Người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán chịu trách nhiệm tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.

5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

6. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ.

Như vậy, nếu bạn là doanh nghiệp kinh doanh bình thường, không có những chứng từ liên quan đến an ninh, quốc phòng… thì thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán là 5 đến 10 năm.

Xem thêm về sắp xếp, lưu trữ tài liệu kế toán:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99