Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế mới nhất

0

Là kế toán điều đầu tiên bạn nên nắm vững đó là các thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thời hạn nộp tiền thuế. Việc này sẽ giúp bạn chủ động trong công việc và không bị chậm hồ sơ khai thuế cũng như tiền thuế. Một kế toán giỏi không những biết tối ưu số thuế phải nộp cho doanh nghiệp mà còn cần phải biết cân đối quỹ thời gian làm việc sao cho hợp lý, để không bị dồn công việc vào những ngày cuối kỳ khai thuế, dẫn đến không kịp thời gian để nộp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế phụ thuộc vào các kỳ khai thuế. Hiện tại có kỳ khai thuế theo Tháng, Quý, Năm, kỳ khai quyết toán năm, kỳ tính thuế từng lần phát sinh…

1/ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

a) Thời hạn nộp hồ sơ với kỳ khai thuế theo tháng: Chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

b) Với kỳ khai thuế theo quý, tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

c) Với kỳ khai thuế theo năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế: Chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

đ) Với kỳ quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

e) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

g) Thời hạn nộp hồ sơ tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế mới nhất

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp tiền thuế mới nhất

Ví dụ 1: Học Viện Kế Toán Việt Nam kê khai thuế GTGT theo tháng. Hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 5/20N là ngày 20/06/20N tuy nhiên ngày 20/06/20N lại là ngày chủ nhật, nên hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT tháng 5/20N sẽ lùi lại 1 ngày là 21/06/20N.

Ví dụ 2: Học Viện Kế Toán Việt Nam kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý 1 năm 20N là ngày 30/04/20N tuy nhiên ngày 30/04 và ngày 01/05 hàng năm là ngày lễ, nhưng 2 ngày lễ này lại trùng với thứ 7, chủ nhật, nên được nghỉ bù 2 ngày tiếp theo là 2/5 và 3/5. Do vậy hạn nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân quý 1 năm 20N sẽ lùi lại vào ngày 04/05/20N.

Ví dụ 3: Cũng theo quy định trên thì nếu năm tài chính trùng với năm dương lịch thì hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm và báo cáo tài chính sẽ kết thúc ở ngày 31/03/N+1.

2/ Thời hạn nộp tiền thuế:

Thời hạn nộp tiền thuế cũng chính là thời hạn nộp hồ sơ khai thế. Tức là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế kết thúc ngày nào thì thời hạn nộp tiền thuế cũng kết thúc ngày đó.

Trên đây là thời hạn nộp hồ sơ thuế và thời hạn nộp tiền thuế chung cho cả nước. Trường hợp cơ quan thuế có hướng dẫn về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế hay gia hạn nộp tiền thuế thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế tại thời điểm đó.

Quy định trên áp dụng cho cả nộp trực tiếp và nộp điện tử. Tuy nhiên nộp trực tiếp thì các bạn chỉ nộp được trong giờ làm việc hành chính. Còn nộp điện tử qua mạng thì bạn nộp vào giờ nào cũng được, 24 giờ trong ngày luôn.

Ví dụ: Hạn nộp tờ khai thuế tháng 1/N sẽ kết thúc ở 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/02/N

Lời kết: Các bạn hết sức chú ý đến thời hạn nêu trên nhé. Nếu không sẽ bị phạt đó, gặp Sếp thương nhân viên thì đỡ, nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đấy, nếu đó là lỗi của bạn.

Xem thêm về hồ sơ khai thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99