Thủ tục hủy hóa đơn cũ để sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC

0

Thủ tục hủy hóa đơn cũ để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC như thế nào? Là câu hỏi mà nhiều kế toán quan tâm. Bởi thời điểm này tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc đang dần chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước xử lý hủy hóa đơn cũ để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 nhé.

1. Tiêu hủy hóa đơn cũ trước khi sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021

Sau khi nhận được Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC của cơ quan thuế thì Kế toán cần hoàn tất thủ tục hủy hóa đơn cũ. Hóa đơn cũ có thể là hóa đơn giấy (đặt in hoặc tự in) hoặc hóa đơn điện tử theo quy định cũ.

1.1. Phương pháp hủy hóa đơn như sau:

 • Hóa đơn đặt in: Cắt góc
 • Hóa đơn tự in: Hủy trên phần mềm
 • Hóa đơn điện tử: Hủy điện tử

Nếu có nhiều hóa đơn, chứng từ cần hủy thì thủ tục hủy hóa đơn được thực hiện cùng lúc và làm cùng trên một thông báo kết quả hủy hóa đơn luôn. Hoặc có thể làm tách từng lần cho từng loại hóa đơn, chứng từ.

Ví dụ: Doanh nghiệp bạn vừa có hóa đơn giấy, vừa có hóa đơn điện tử cũ, rồi lại có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, lại có cả Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý cần hủy. Thì trên thông báo kết quả hủy hóa đơn các bạn liệt kê hết ra, mỗi loại hóa đơn, chứng từ là một dòng.

Thủ tục hủy hóa đơn

1.2. Hồ sơ thủ tục hủy hóa đơn gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh; (lưu)
 • Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy (lưu)
 • Biên bản tiêu hủy hóa đơn; (lưu)
 • Thông báo kết quả hủy hóa đơn (nộp CQT)

1.3. Hạn nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn và hạn hủy hóa đơn

 • Hạn nộp thông báo tiêu hủy hóa đơn: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC của CQT, nhưng phải trước khi lập hóa đơn theo thông tư 78/2021.
 • Thời gian tiêu hủy: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

2. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho lượng hóa đơn cũ kỳ cuối cùng.

Hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn: Chọn một trong 2 trường hợp sau:

 • Nộp ngay sau khi gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn thành công
 • Hoặc nộp theo thời hạn quy định:
  • Nếu kê khai theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau tháng báo cáo
  • Nếu kê khai theo quý: chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng sau quý báo cáo.

Lưu ý:

 • Không chọn phụ lục 3.12 – Kỳ báo cáo cuối cùng
 • Khi dùng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021 thì không phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn nữa.

Xem thêm về hóa đơn:

Xem video hướng dẫn cách làm cụ thể:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99