Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

0

Doanh nghiệp của các bạn đã làm thủ tục tham giao Bảo hiểm cho người lao động chưa? Và các bạn đã nắm được thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động chưa?. Trong bài viết này chúng tôi hướng dẫn các bạn thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu cho người lao động, và các căn cứ pháp lý liên quan.

Căn cứ pháp lý về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Theo Điều 26 của Nghị định 95/2013/NĐ-CP: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH và đưa người lao động Việt Nam đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội lần đầu

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuyển bị

+ Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép hoạt động.

+ Hai (02) bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

+ Đối với đơn vị đăng ký đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần: văn bản đăng ký phương thức đóng của đơn vị (mẫu D01-TS), kèm theo:

  • Phương án sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
  • Phương thức trả lương cho người lao động.

Hồ sơ người lao động cần chuẩn bị

  • Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu A01-TS), kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (01 ảnh dán trên tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu cùng hồ sơ tham gia để xây dựng cơ sở dữ liệu).
  • Đối với người đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN: thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN do cơ quan BHXH nơi giải quyết BHXH một lần cấp.
  • Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (người có công …): thêm bản sao giấy tờ liên quan (kèm theo bản chính) để chứng minh.
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu thì Doanh nghiệp nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa. Bộ phận một cửa nhận hồ sơ của đơn vị, kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định thì ghi rõ và trả lại cho Doanh nghiệp

Chú ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Xem thêm về bảo hiểm:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99