#3-Thủ tục thanh tra thuế và những điều cần biết

0

Thủ tục thanh tra thuế là gì? Những trường hợp nào cần thanh tra? Quy trình và thời hạn thanh tra tại trụ sở doanh nghiệp như thế nào? Là những nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm thanh tra, kiểm tra thuế bạn xem bài này nhé:

Lưu ý: Bài này viết về thanh tra thuế nói riêng bạn nhé. Còn kiểm tra thuế thì đã có bài viết “Kiểm tra thuế và những điều cần biết”.

Các trường hợp thanh tra thuế

1. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. (thanh tra đột xuất).

2. Để giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng.

3. Theo yêu cầu của công tác quản lý thuế trên cơ sở kết quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế. (thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt).

4. Theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, kết luận của Thanh tra nhà nước và cơ quan khác có thẩm quyền.

Thủ tục thanh tra thuế

Thủ tục thanh tra thuế

Thời hạn thanh tra thuế

a. Cuộc thanh tra do Tổng cục thuế tiến hành

  • Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra,
  • Trường hợp phải gia hạn thời gian thanh tra thì tổng không quá 70 ngày làm việc

b. Cuộc thanh tra do Cục thuế, chi cục thuế tiến hành

  • Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra,
  • Trường hợp phải gia hạn thời gian thanh tra thì tổng không quá 45 ngày làm việc.

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.

Lưu ý: Chỉ những Chi cục thuế có số thu trên 5.000 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu và thu từ đất); quản lý trên 10.000 doanh nghiệp mới được giao thêm nhiệm vụ trực tiếp thanh tra chuyên ngành thuế.

>> Quy định chung về thời hạn thanh tra 

Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp

1. Trường hợp thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt hàng năm. Thì kế hoạch thanh tra phải được thông báo cho người nộp thuế biết chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra.

2. Ban hành quyết định thanh tra thuế: Quyết định thanh tra phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định thanh tra.

3. Công bố quyết định thanh tra: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với người nộp thuế được thanh tra. Trước khi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo việc công bố quyết định thanh tra với người nộp thuế được thanh tra. Trường hợp cần thiết, bộ phận thanh tra thông báo bằng văn bản đến người nộp thuế được thanh tra về thời gian, thành phần tham dự.

4. Tiến hành thanh tra (trong quá trình thanh tra sẽ có nhiều phát sinh và các biên bản con được lập).

5. Lập dự thảo biên bản thanh tra: Kết thúc thanh tra, Đoàn thanh tra phải lập dự thảo Biên bản thanh tra thuế. Dự thảo Biên bản thanh tra phải được thảo luận thống nhất trong Đoàn thanh tra và được công bố công khai với người nộp thuế.

6. Ký biên bản thanh tra thuế: Biên bản thanh tra được ký giữa Trưởng đoàn thanh tra và người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế.

6. Lập báo cáo kết quả thanh tra; Báo cáo nội dung và kết quả giám sát hoạt động của đoàn thanh tra (gửi lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền).

7. Kết luận thanh tra: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thanh tra kèm theo dự thảo kết luận thanh tra và dự thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra (nếu có), người ra quyết định thanh tra thuế phải có ký kết luận thanh tra. (trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền).

8. Công khai kết luận thanh tra: Lãnh đạo cơ quan Thuế có trách nhiệm tổ chức việc công bố kết luận thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế cùng với Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế. Trường hợp cần thiết có thể uỷ quyền cho Trưởng đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra.

Có được xin hoãn thanh tra không?

Trường hợp khi nhận được Quyết định thanh tra, người nộp thuế có văn bản đề nghị hoãn thời gian tiến hành thanh tra, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo Lãnh đạo Bộ phận thanh tra để trình Lãnh đạo cơ quan thuế ra văn bản thông báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận hoãn thời gian thanh tra. Như vậy là được xin hoãn bạn nhé.

Trên đây là tóm tắt quy định, trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế được chúng tôi tóm tắt từ văn bản quy định pháp luật về quản lý thuế. Nếu có vướng mắc cần trao đổi, các bạn liên hệ để cùng chia sẻ nhé. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm về thanh, kiểm tra thuế:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99