Thủ tục tiêu hủy hóa đơn và những điều cần biết

0

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn gồm những gì? Hiểu thế nào là tiêu hủy, hủy và xóa bỏ hóa đơn. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Tiêu hủy, hủy và xóa bỏ hóa đơn, chứng từ là gì?

1.1. Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ

1.1.1. Các trường hợp cần tiêu hủy hóa đơn, chứng từ

a) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ đã thông báo phát hành nhưng chưa lập và không dùng nữa (Ví dụ: Đổi trụ sở doanh nghiệp dẫn đến thông tin trên hóa đơn thay đổi. Doanh nghiệp muốn tiêu hủy những hóa đơn có địa chỉ cũ để thông báo phát hành hóa đơn khác theo địa chỉ mới…)

b) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ do đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán.

1.1.2. Biện pháp tiêu hủy hóa đơn, chứng từ

a) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ ĐIỆN TỬ là biện pháp làm cho hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử không còn tồn tại trên hệ thống thông tin, không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

b) Tiêu hủy hóa đơn, chứng từ GIẤY là việc sử dụng biện pháp đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó. (Hóa đơn giấy là hóa đơn đặt in, tự in hoặc hóa đơn mua theo quyển của cơ quan thuế)

1.2. Hủy = Xóa bỏ hóa đơn, chứng từ

Là làm cho hóa đơn, chứng từ đó không có giá trị sử dụng (vẫn còn tồn tại trên hệ thống, vẫn tra cứu được).

Từ HỦY dùng trong nghị định hướng dẫn về hóa đơn điện tử. Từ XÓA BỎ có trong “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”. Lúc này Xóa Bỏ trên Báo cáo sử dụng hóa đơn được hiểu là những hóa đơn đã HỦY trên hệ thống điện tử theo khái niệm trên.

2. Thủ tục tiêu hủy hóa đơn như thế nào?

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

  • Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh
  • Bảng kiểm kê hoá đơn cần hủy
  • Biên bản hủy hóa đơn
  • Thông báo kết quả hủy hoá đơn (lập theo mẫu trên HTKK hoặc kê khai trực tuyến).

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng “Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn” được lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Note:

  • Với hóa đơn giấy thì các bạn thực hiện các biện pháp tiêu hủy như đã nêu trên
  • Với hóa đơn điện tử thì bạn phải liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được tiêu hủy và hướng dẫn thêm về thủ tục tiêu hủy hóa đơn điện tử.

3. Hướng dẫn lập thông báo kết quả hủy hóa đơn

Bạn có thể lập thông báo này trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế hoặc kê khai trực tuyến trên trang thuedientu.gdt.gov.vn. Dưới đây hướng dẫn bạn kê trên HTKK.

Bạn truy cập vào phần mềm HTKK => Hóa đơn => Thông báo kết quả hủy hóa đơn => Xuất hiện màn hình thông báo và bạn kê khai tương tự như dưới đây:

Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn

Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn (mẫu mới là 02/HUY-HĐG)

Note: Nếu tiêu hủy những số hóa đơn không liên tục thì mỗi số hóa đơn kê một dòng. Từ số và đến số đều là số hóa đơn đó.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về tiêu hủy, hủy, xóa bỏ hóa đơn, chứng từ cũng như thủ tục tiêu hủy hóa đơn. Nếu còn vướng mắc nào chưa rõ thì bạn comment hoặc inbox trực tiếp chúng ta cùng chia sẻ nhé. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về hóa đơn:About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE: 0973 09 22 99