Site icon Học Viện Kế Toán Việt Nam

Thuê tài sản của cá nhân và những điều cần biết

Thuê tài sản của cá nhân dưới 100 triệu đồng/năm có phải khai thuế không? Câu hỏi này rất ít bạn quan tâm, mà chỉ quan tâm là “Có phải nộp thuế không?” (bài viết phân tích trường hợp Doanh nghiệp đi thuê khai thuế thay cho cá nhân có tài sản cho thuê)

Khai thuế và nộp thuế là khác nhau. Khai thuế là thủ tục hồ sơ về thuế còn Nộp thuế đơn giản là nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo quy định hiện nay thì:

Tài sản cho thuê gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Các loại thuế và lệ phí phải chịu của hoạt động thuê tài sản của cá nhân:

Thuế cho thuê tài sản và những điều cần biết

Tuy nhiên không phải mức doanh thu nào cũng phải đóng các loại lệ phí và thuế trên. Cụ thể:

Như vậy nếu tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê tài sản của cá nhân có tài sản cho thuê mà từ 100trđ trở xuống thì cá nhân đó được miễn môn bài, không phải nộp thuế GTGT và TNCN. Và ngược lại nếu tổng doanh thu trên 100trđ/năm dương lịch thì cá nhân có tài sản cho thuê sẽ phải nộp môn bài, VAT và TNCN.

Ý kiến riêng

Câu chuyện là, khi tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản trong năm dương lịch của cá nhân là trên 100trđ/năm thì phải nộp tiền thuế và hồ sơ khai thuế là đương nhiên rồi. Nhưng khi DƯỚI 100trđ/năm dương lịch thì không phải nộp thuế vậy có phải nộp hồ sơ khai thuế đến cơ quan thuế không? Câu chuyện mà nhiều kế toán còn băn khoăn.

Lưu ý rằng tổng doanh thu của cá nhân có tài sản cho thuê là tập hợp từ CÁC HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI SẢN trong năm dương lịch.

Như vậy, nếu 1 cá nhân có NHÀ cho Cty A thuê 8trđ/tháng, XE cho Cty B thuê 7trđ/tháng, KHO cho Cty C thuê 5trđ/tháng. Mà công ty nào cũng thấy doanh thu của cá nhân này nhân lên trong năm dương lịch chưa tới 100trđ/năm dương lịch và không thực hiện khai thuế cho cá nhân này thì Nhà nước thất thu thuế rồi. (Công ty thực hiện khai thuế thay cho cá nhân).

Tổng doanh thu cả cá nhân từ các hợp đồng cho thuê là:

(8trđ + 7trđ + 5trđ) x 12 tháng = 240trđ (ví dụ thời gian thuê từ 01/01/N – 31/12/N) => Cá nhân này thuộc diện phải nộp thuế.

Việc nộp hồ sơ khai thuế lên cơ quan thuế là cơ sở để CQT theo dõi và thống kê doanh thu cho thuê tài sản của cá nhân đó.

Do vậy bạn phải hiểu đúng là thuê tài sản của cá nhân dưới 100trd/năm dương lịch tuy không phải nộp thuế nhưng PHẢI KHAI THUẾ. Tức là làm thủ tục hồ sơ thuê tài sản nộp đến cơ quan thuế.

Và khi khai thuế mà cá nhân này thuộc đối tượng có doanh thu tập hợp từ nhiều hợp đồng cho thuê lại lớn hơn 100trđ/năm dương lịch. Thì hợp đồng thuê của công ty bạn vẫn phải nộp thuế bình thường.

Trên đây là ý kiến riêng của người viết bài này. Còn thực tế thì cơ quan thuế không có hướng dẫn cụ thể. Mà chỉ nói rằng nếu hợp đồng thuê trên 100trđ/năm thì phải kê khai, tính thuế. Còn dưới 100trđ/năm thì không phải kê khai và cũng không cần phải nộp hồ sơ luôn. Không rõ đây còn là khe hở của luật hay thế nào. Nên các bạn cứ theo hướng dẫn của cơ quan thuế thôi. Tức là có phát sinh doanh thu theo hợp đồng thuê trên 100trđ/năm thì mới phải kê khai tính, nộp thuế.

Hồ sơ khai thuế đối với Tài sản thuê của cá nhân là: 

Hy vọng bài viết giúp ích được cho bạn. Chúc bạn thành công!

Xem thêm về thuế cho thuê tài sản:

Exit mobile version