Thuế TNCN, TNDN của Chủ Doanh nghiệp tư nhân, GĐ Công ty TNHH MTV

0

Các bạn kế toán tại Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) và doanh nghiệp tư nhân, các bạn có đang vướng mắc về Thuế TNCN, TNDN của Chủ Doanh nghiệp tư nhân, GĐ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) không? Học Viện Kế Toán Việt Nam chia sẻ với bạn bài viết sau:

Một số vấn đề liên quan đến Chủ Doanh nghiệp tư nhân, GĐ Công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ) (gọi chung là “ông”)

– Ông phải nộp thuế TNCN hay thuế TNDN
– Ông có phải đóng thuế TNCN khi ông được kê trên bảng lương DN,
– Hay thuế TNCN tính trên phần lợi nhuận dư ra của DN ông sau khi nộp thuế TNDN
– Hay thuế TNCN khi ông rút lợi nhuận ra xài

Dẫn nguồn thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, hiệu lực thi hành ngày 02/08/2014 – hướng dẫn thi hành thuế TNDN, tại điểm a, khoản 1, điều 2 thông tư này quy định:
Điều 2. Người nộp thuế
1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:
a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.”

=> Như vậy chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc công ty TNHH MTV thuộc đối tượng nộp thuế TNDN.

Chủ doanh nghiệp tư nhân

Lương với Chủ doanh nghiệp tư nhân

Trên bảng lương bạn chấm công, tính lương, trích bảo hiểm, tính thuế TNCN… như lao động bình thường, thực hiện hạch toán kế toán bình thường đối với phần tiền lương chi trả cho chủ doanh nghiệp tư nhân, GĐ cty TNHH MTV.

Theo quy định tại luật DN và thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, hiệu lực thi hành ngày 02/08/2014 thì tại tiết d, điểm 2.5 khoản 2, Điều 6 thông tư này quy định về các khoản chi không được trừ trong đó có:
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”

Như vậy toàn bộ phần chi phí về lương và các khoản trích theo lương (DN chịu) không được coi là chi phí được trừ. Nhưng kế toán vẫn theo dõi khoản chi phí này và hạch toán kế, khi đó tổng chi phí của DN đã bao gồm cả chi phí này. Do vậy khi quyết toán thuế TNDN cuối năm, kế toán phải bóc khoản chi phí của ông này ra tại chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN.

+ Sau khi DN ông nộp thuế TNDN nếu có lãi, vì chỉ 1 mình ông làm chủ nên số lợi nhuận đó chính là của ông luôn, vậy ông có phải đóng thuế TNCN trên phần lợi nhuận sau thuế TNDN này không?
Câu trả lời là không (tham khảo câu trả lời của Tổng cục thuế tại: http://bit.ly/ThueTNCNvoiChuDNTuNhan

+ Sau khi đã quyết toán và trích lập các quỹ theo điều lệ, ông muốn lấy lợi nhuận ra xài, ông có phải nộp thuế TNCN trên phần lợi nhuận rút ra không?
Căn cứ điểm c, khoản 3, điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC về hướng dẫn thuế TNCN quy định về thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn bao gồm:
“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh…”
Căn cứ khoản 2, điều 10, thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thuế suất đối với đầu tư vốn:

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

Căn cứ những quy định trên thì nếu Giám đốc Cty TNHH MTV (1 cái nhân làm chủ) mà rút lợi nhuận ra xài thì khoản tiền này là thu nhập từ đầu tư vốn và sẽ bị áp thuế suất biểu toàn phần từ hoạt động đầu tư vốn là 5% trên số tiền ông rút ra.

Ví dụ:
Trong năm N, DN Ông có tổng DT là 1 tỷ, tổng chi phí là 900 triệu trong đó có 136.800.000đ là thu nhập chịu thuế từ tiền lương của ông và 13.200.000 là khoản bảo hiểm tính vào chi phí.
(Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cho ông: 5.000.000 x 12 tháng = 60.000.000đ/năm
=> Bảo hiểm tính vào chi phí: 60.000.000 x 22% = 13.200.000đ/năm
=> Bảo hiểm tính vào lương của ông: 60.000.000 x 10,5% = 6.300.000đ/năm)

Tính thuế TNCN cho ông:
+ Giả sử ông không có giảm trừ người phụ thuộc
+ Thu nhập tính thuế TNCN của ông:
= 136.800.000đ – 9.000.000 x 12 tháng – 6.300.000 = 22.500.000đ
+ Thuế TNCN của ông (ở bậc 1) = 22.500.000đ x 5% = 1.125.000đ/năm
+ Theo quy định về thuế TNDN ở trên thì chi phí về tiền lương tiền công này là không hợp lý nên phải xuất toán (tại mục B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN 03/TNDN).
+ Thu nhập chịu thuế: 1.000.000.000 – 900.000.000 + 136.800.000 + 13.200.000= 250.000.000đ
=> Thuế TNDN của DN ông: 250.000.000 x 22% = 55.000.000đ
=> Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.000.000.000 – 900.000.000 – 55.000.000đ = 45.000.000đ

+ Ông (Giám đốc Cty TNHH MTV do 1 cá nhân làm chủ) trích 10% lợi nhuận cho mình:
45.000.000 x 10% = 4.500.000đ
+ Theo quy định trên thu nhập này là thu nhập từ đầu tư vốn => chịu thuế suất toàn phần 5%
=> Thuế TNCN từ đầu tư vốn Giám đốc Cty TNHH MTV phải nộp: 4.500.000 x 5% = 225.000đ

Kết luận:

– DN ông sẽ đóng thuế TNDN
– Nếu đưa ông vào bảng lương thì ông phải đóng thuế TNCN (nếu phát sinh)
– Ông không phải đóng thuế TNCN trên phần lợi nhuận dư ra của DN ông sau khi nộp thuế TNDN
Giám đốc Cty TNHH MTV phải đóng thuế TNCN nếu ông rút lợi nhuận ra xài (thu nhập từ đầu tư vốn 5%)

(Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 30/07/2015 khi thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực thì “Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của chủ Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH Một Thành Viên do một cá nhân làm chủ

———-

Vì sự thành công của bạn!
HỌC VIỆN KẾ TOÁN VIỆT NAM – ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ

BÀI VIẾT CÓ BỔ ÍCH VỚI BẠN? HÃY ĐỂ LẠI LỜI BÌNH VÀ CHIA SẺ CHO MỌI NGƯỜI NHÉ!
Share.

About Author

Chào mừng bạn đến Học Viện Kế Toán Việt Nam - Tổ chức Huấn luyện Kế toán thực tế chuyên sâu. Chúng tôi rất hạnh phúc khi được cho đi những kiến thức mà mình tích lũy được. Và hạnh phúc hơn khi được bạn chia sẻ nó. Cảm ơn bạn! - Liên hệ tư vấn và ĐĂNG KÝ HỌC: 0973 09 22 99

Close
Ủng hộ Học Viện Kế Toán Việt Nam
Hãy Like và +1 để xem tiếp nội dung
0973 092 299